Power slika

 

Završni događaj projekta PoWER

Dana 26.-27. studenog 2020. održao se završni online događaj projekta PoWER “Od luka do inovativnih središta, od inovativnih središta do stvaranja mreža”.  Projekt je imao za cilj pružiti podršku u transformaciji luka u inovativna čvorišta (inovation hubs) uz maksimalno iskorištavanje svojeg poduzetničkog potencijala.

Prvi dan održao se program za potpisnike PoWER Protokola – dokumenta u kojem su lokalni dionici svakog partnera u projektu PooWER podržati svoje jadranske luke na putu da postanu inovacijska središta lokalnih ekonomskih sustava, omogućujući im postati „lanci prijenosa“ inovacija te olakšati nastanak i razvoj poduzetničkog potencijala na njihovim područjima. Partneri projekta predstavili su ciljeve projekta i postignute rezultati koji se odnose na najvažnija rezultata: zajedničku PoWER Strategiju i PoWER Metodologiju za izgradnju lanaca opskrbe inovacijama.

Drugi dan održala su se dva okrugla stola. Prvi okrugli stol odnosio se na temu  ‘Evolucija luka nakon izbijanja krize COVID-19’. Drugi okrugli stol odnosio se na temu ‘Luke kao logistička, digitalna, održiva i ekonomska središta: Snage i izazovi četiriju prijelaznih putova PoWER za razvoj ADRION luka’. Na navedenim okruglim stolovima sudjelovali su predstavnici partnera i lokalnih dionika iz Brčkog (BiH), Drača (Albanija), Ravenne (Italija) i Rijeke (Hrvatske) koji su  iznijeli svoj razmišljanja, izazove i nove mogućnosti koje stoje na raspolaganju za buduće razdoblje svojih lučkih područja.

Projekt formalno završava 31. prosinca 2020. godine.