Projekti u provedbi

Trenutno provodimo sljedeće projekte:

PoWER PLUS

Naziv projekta: Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm (PoWER) plus

Nositelj projekta: Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italija)

Partneri projekta: National confederation of handcrafts and SMEs – Territorial association of Ravenna (Italija), Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.(Hrvatska), Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine (Srbija), Cooperation and Development Institute (Albanija), Centre for Research and Tehnology Hellas (Grčka) i Chamber of Thesprotia (Grčka)

Ukupna vrijednost projekta: 169.683,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 169.683,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2022. – 30.06.2022.

Cilj projekta: Cilj projekta je provesti proces predviđanja kako bi se otkrili glavni problemi koji bi mogli utjecati na Jadransko-jonske luke u kratkoročnom do srednjoročnom razdoblju s obzirom na izbijanje epidemije Covid19 i povezanu ekonomsku krizu.

Projekt je odobren iz transnacionalnog programa suradnje Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION) 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr

FAST TRACK - Helping Adults Identify and Get on the Right Career Path

Naziv projekta: FAST TRACK - Helping Adults Identify and Get on the Right Career Path

Nositelj projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Partneri projekta: Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE iz Rijeke, FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED iz Irske, ECOSISTEMAS VIRTUALES Y DOLULARES SL iz Španjolske, Stichting Kenniscentrum Pro Work iz Nizozemske, ARETES SCIETA COOPERATIVA iz Italije i INOVA+ INNOVATION SERVICES iz Portugala

Ukupna vrijednost projekta: 221.745,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 221.745,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.11.2021. – 29.02.2024.

Cilj projekta: Cilj projekta je pružiti savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i mentorima alate potrebne za razvoj vještina upravljanja karijerom, koristeći istodobno određene značajke modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projekt je odobren iz Programa Erasmus+

BLUE GREEN CITY

Naziv projekta: Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities

Nositelj projekta: Metropolis Nice Côte d’Azur – Euromed Cities Network (Francuska)

Partneri projekta: Univeristy of Greenwich (Velika Britanija), Piedmont Region (Italija), Southern Regional Assembly (Irska), Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Rumunjska), City of Ingolstadt (Njemačka), Rijeka Development Agency Porin Ltd. – RDA Porin (Hrvatska), Municipality of Växjö (Švedska)

Oznaka projekta: PGI05836

Ukupna vrijednost projekta: 1.348.909,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 1.146.572,65 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2019 – 31.07.2022.

Cilj projekta: Cilj projekta je promocija zelene i plave infrastrukture kao sastavnog dijela lokalne/regionalne strategije očuvanja prirodne baštine. Blue Green City nastoji povećati svijest i znanje o konceptu usluga ekosustava i vrijednosti zelene i plave infrastrukture kroz projektne događaje i radionice sa svrhom međuregionalnog učenja. razmjenom iskustava i dobrih praksi te stvaranjem jake suradnje u pronalaženju zajedničkih rješenja za zajedničke izazove klimatskih promjena.

Projekt je odobren iz Programa Interreg Europe i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

https://strukturnifondovi.hr

Službena web stranica projekta.

TEMPUS

Naziv projekta: TEMPUS – Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage / Privremene koristi kao početne akcije za poboljšanje lučke (ne)materijalne baštine

Nositelj projekta: Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy

Partneri projekta: C.N.A. National Confederation of Handcrafts and of SMEs – Territorial Association of Ravenna, Alma Mater Studiorum – Universty of Bologna, Cerimac – Building Materials of Bologna, Riječka razvojna agencije Porin d.o.o., Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije; Grad Solin; Povijesni i pomorski muzej Primorsko-goranske županije i Grad Rijeka

Oznaka projekta: 10175961

Ukupna vrijednost projekta: 2.706.920,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 2.300.882,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2019. – 30.06.2021.

Cilj projekta: Cilj projekta je postići stvarnu promjenu i utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica njihovim izravnim uključivanjem u definiciju i pokretanje urbanih strategija putem regeneracije napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. TEMPUS će bazirati aktivnosti na tri pilot-područja u Ravenni, Solinu i Rijeci.

Projekt je odobren iz Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

https://strukturnifondovi.hr

Službena web stranica projekta.

IZVOR PROMJENE

Nositelj projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor, Selce

Partner projekta: Centar za socijalnu skrb Rijeka

Vanjska usluga provedbe projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: KK.08.1.3.02.0001

Ukupna vrijednost projekta: 6.799.630,27 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 6.660.944,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 31.03.2017. – 31.12.2021.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kroz osiguranje adekvatnih infrastrukturnih uvjeta. Ulaganjem u infrastrukturu smanjiti će se vjerojatnost izdvajanja djece iz bioloških obitelji i povećati mogućnost pozitivnih razvojnih ishoda kod djece smještene u alternativne oblike skrbi tj. organiziranom stanovanju i u kvalitetnim udomiteljskim obiteljima.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

UNAPRIJEDIMO ŽIVOT U ZAJEDNICI

Nositelj projekta: Centar za socijalnu skrb Opatija

Partner projekta: Centar za socijalnu skrb Rijeka

Vanjska usluga provedbe projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: KK.08.1.3.03.0002

Ukupna vrijednost projekta: 1.652.760,00 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 1.602.760,00HRK

Razdoblje provedbe projekta: 06.03.2017. – 06.11.2021.

Cilj projekta: Cilj projekta je unapređenje infrastrukturne osnove Centra za socijalnu skrb Opatija kako bi mogao značajnije podržati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije na geografskom području svog djelovanja. Rekonstrukcijom građevine u vlasništvu Centra i nabavom adekvatne opreme omogućit će se pristupačnost usluga Centra za sve korisnike u procesu deinstitucionalizacje i korisnike kojima prijeti institucionalzacija, kao i članovima njihovih obitelji.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

ŽIVOT

Nositelj projekta: Dom za odrasle osobe Turnić

Vanjska usluga provedbe projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: UP.02.2.2.12.0004

Ukupna vrijednost projekta: 7.996.817,72 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 7.996.817,72 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 11.11.2020. – 11.08.2022.

Cilj projekta: Cilj projekta je omogućiti osobama s mentalnim oštećenjima Primorsko-goranske županije pristup adekvatnim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama kroz uslugu organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške. Projektom se nastoji podići razina svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije osoba s mentalnim oštećenjima, dok će se kroz edukaciju ojačati kapaciteti stručnih radnika.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

SNAGA ZAJEDNICE

Nositelj projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor, Selce

Partner projekta: Centar za socijalnu skrb Rijeka

Vanjska usluga provedbe projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: UP.02.2.2.05.0001

Ukupna vrijednost projekta: 5.492.897,69 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 5.492.897,69 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2018. – 01.09.2021.

Cilj projekta: Cilj projekta je ojačati proces deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, što će pridonijeti socijalnoj uključenosti djece i mladih u RH. Projekt uključuje pružanje izvaninstitucijskih usluga za 233 djece i mladih i 190 obitelji. Projektom se jača kapacitet pružanja ovih usluga za 19 stručnih radnika kroz edukacije i superviziju, uz partnerstvo s Centrom za socijalnu skrb Rijeka.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

ZAJEDNO

Nositelj projekta: Dom za odrasle osobe Turnić

Vanjska usluga provedbe projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: KK.08.1.3.01.0004

Ukupna vrijednost projekta: 8.999.235,50 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 8.951.240,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27.02.2018. – 27.04.2021.

Cilj projekta: Cilj projekta je razviti izvaninstitucionalne usluge ulaganjem u rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, nabavu vozila, specijalnu opremu i edukaciju te promicanjem prava na rad i zapošljavanja ciljne skupine.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


Nedavno završeni projekti:

PRILIKA

Nositelj projekta: Dom za odrasle osobe Turnić

Vanjska usluga provedbe projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: UP.02.2.2.04.0002

Ukupna vrijednost projekta:11.355.202,88 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 11.047.964,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.10.2017. – 05.10.2020.

Cilj projekta: Cilj projekta je omogućiti pristup adekvatnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima u Primorsko-goranskoj županiji, te podići razinu svijesti opće i stručne javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i mogućnostima osoba s mentalnim oštećenjima. Projektom će se omogućiti organizirano stanovanje, psihosocijalna podrška i boravak za osobe s mentalnim oštećenjima te individualna podrška u obitelji. Stručni radnici ojačat će kapacitete kroz edukacije, a promotivnim aktivnostima će se podići razina svijesti o važnosti procesa deinstitucionalizacije.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

LO.PA.Z PLUS

Nositelj projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Partneri projekta: Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Centar tehničke kulture Rijeka, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Općina Viškovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka

Oznaka projekta: UP.01.3.1.01

Ukupna vrijednost projekta: 2.000.000,00 HRK

Iznos EU financiranja: 2.000.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 14.05.2018. – 14.11.2020.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Projekt je odobren iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

https://strukturnifondovi.hr

Više o projektu.

PROIZVODNI PARK TORPEDO

Naziv projekta: Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“

Nositelj projekta: Grad Rijeka

Partner projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: KK.03.1.2.01

Ukupna vrijednost projekta: 22.691.480,39 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 19.300.747,06 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 01.01.2021.

Cilj projekta: Cilj projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga, kroz uspostavu Proizvodnog parka Torpedo, napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko-goranske županije i šire, povećanje broja novosnovanih tvrtki i povećanje stope preživljavanja MSP-ova. Kroz rekonstrukciju i prenamjenu postojeće industrijske hale i nabavu opreme, MSP-ovima će se omogućiti korištenje poslovno - proizvodnog prostora te pristup naprednim tehnologijama za unapređenje njihova poslovanja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

https://strukturnifondovi.hr

Više o projektu.

PODUZETNIČKI INKUBATOR RAGAN

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora Ragan

Nositelj projekta: Grad Novalja

Partner projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Oznaka projekta: KK.03.1.2.01.0061

Ukupna vrijednost projekta: 7.822.137,29 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 7.089.255,21 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 01.10.2020.

Cilj projekta: Cilj projekta je kroz izgradnju i opremanje poduzetničkog inkubatora te transfer znanja kroz uspostavu novih programa edukacije omogućiti razvoj i osnivanje malih i srednjih poduzeća u svrhu povećanja konkurentnosti, broja novoosnovanih tvrtki i stope preživljavanja MSP-ova. Poduzetnički inkubator Ragan bit će jedini inkubator takvog tipa u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

https://strukturnifondovi.hr

POWER

Naziv projekta: POWER – Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm

Nositelj projekta: National Research Council Construction Technologies Institute (Italija)

Partneri projekta: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. (Hrvatska), CNA – Konfederacija obrtnika i malih i srednjih poduzeća iz provincije Ravenne (Italija), CERTH – Centar za istraživanje i tehnologiju Hellas (Grčka), CCI THESPROT IA (Grčka), FEP – Fond za europske poslove (Srbija), CDI – Institut za suradnju i razvoj (Albanija), Općina Drač (Albanija) i CETEOR – Centar za gospodarski, tehnološki i razvoj okoliša Sarajevo (Bosna i Hercegovina). Pridruženi partner iz Hrvatske je Grad Rijeka.

Oznaka projekta: 109

Ukupna vrijednost projekta: 1.436.405,20 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 1.220.944,42 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2018. – 31.12.2020.

Cilj projekta: Cilj projekta je pružiti podršku transformaciji luka u inovativne hubove uz maksimalno iskorištavanje svojeg poduzetničkog potencijala. Uključuje aktivnosti malih i srednjih poduzeća, predstavnika lokalnih vlasti, stručnjaka i istraživača iz područja Adriona u osmišljavanju novih rješenja i patenata (proizvoda, usluga, poslovnih modela i tehnologija) kao odgovor na energetske potrebe koje je sam projekt identificirao.

Projekt je odobren iz transnacionalnog programa suradnje Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION) 2014.-2020. te sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

https://strukturnifondovi.hr

Službena web stranica projekta.