TEMPUS

TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage 

Medijsko praćenje projekta TEMPUS

 

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. partner je u projektu TEMPUS kojim se želi povezati partnerske gradove s njihovim lukama i stvoriti novi prostor društvenog života koji će poticati kreativno poduzetništvo, kao i poduzetničke inicijative u kulturi i turizmu.

Projektni partneri će putem svojih aktivnosti provesti 3 pilot projekta u Rijeci,  Solinu i Ravenni za poticanje valorizacije prostora i njegove regeneracije za nove korisnike. Ukratko, projektom se želi potaknuti gospodarski razvoj na temelju valorizacije skrivene materijalne i nematerijalne baštine luka, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst, počevši kroz aktivnosti privremene upotrebe.

 

Sve aktivnosti projekta mogu se pratiti putem:

 

Ciljevi projekta su:

 • Valorizacija kulturne baštine gradskih luka koja će potaknuti obnovu i revitalizaciju povijesnih zgrada i mjesta
 • Poticanje manjih financijskih intervencija koje će stvarati poveznice sa kulturom, poduzetnicima, te društvom i vrijednostima
 • Stvaranje novih gradskih sadržaja koji će privlačiti turiste izvan uobičajene turističke ponude
 • Diseminacija poduzetničke kulture i poticanje poduzetničkih pothvata temeljenih na održivom turizmu
 • Stvaranje nove zajednice posvećene održivom razvoju baštine Jadranske luke kako bi uključivanjem toga nasljeđa stvorili novi gospodarski razvoj.

 

Projektni partneri:

 • Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy, vodeći partner, Italija
 • N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs – Territorial association of Ravenna, Italija
 • Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Italija
 • CERTIMAC – Building materials certification, Italija
 • Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
 • Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • Grad Solin
 • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
 • Grad Rijeka

 

Trajanje projekta je 30 mjeseci (01.01.2019.–31.06.2021.). Projekt se sufinancira iz Programa Interreg Italija–Hrvatska.

Ukupna vrijednost projekta iznosi:  2.706.920,00 EUR.