Riječka razvojna agencija Porin od 1. rujna, 2015. godine sudjeluje u projektu ”Enterprise in Interface” – ENTER iz programa Erasmus +. Prvi partnerski sastanak održan je 1. i 2. listopada u Belfastu. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Partneri u projektu su:

  • East Belfast Enterprise – Razvojna agencija Sjeverne Irske smještena u Belfastu
  • Canice Consulting – konzultantska agencija Sjeverne Irske koja se specijalizirala u online učenju
  • Creative Spark je agencija koja se bavi izobrazbom osoba koje žive na području ”sučeljavanja”, Dundalk – Irska
  • Momentum je agencija izobrazbe s naglaskom na socijalnu uključenost, Leitrim, Irska
  • Association for the Development and Emancipation of Muslims (VOEM) je nacionalna neprofitna organizacija koja se bavi obrazovanjem odraslih i pomoću socijalnog dijaloga promiče otvoreno i tolerantno društvo.

Sukobi u Sjevernoj Irskoj ostavili su iza sebe brojne sukobe između protestanata i katolika. Nažalost, kako raste imigracija i etnička raznolikost nastaje veći konflikt između skupina uzrokujući etno-religijske napetosti u urbanim centrima diljem Europe. Ako se ne riješe, ove tenzije mogu uzrokovati daljnje getoizacije, siromaštvo, pa čak i otvoreni sukob, a s time prijeti Europi kojoj je cilj postići mirno i prosperitetno društvo za sve.

S obzirom na neutralnost razvoja poduzetništva u okviru reda javnih politika i nastanak inovativnih poslovnih modela miješanje društvenih i ekonomskih ciljeva, sada više nego ikada programi poduzeća obrazovanja i osposobljavanja imaju veliki utjecaj na osobni i zajednički gospodarski i društveni razvoj u područjima konflikta.

Cilj projekta je poboljšati pristup i kvalitetu obuke društvenih organizacija prema ugroženim skupinama koji žive u područjima sučeljavanja tako da se ažurira njihovo znanje, vještine i organizacijske sposobnosti.

Da bi to postigli, mi ćemo:

  1. a) Uspostaviti 4 “Enterprise in Interface” Saveza, u kojoj su dionici iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora koji surađuju u istraživanju potreba i mogućnosti za promicanje uspješnog poduzetništva u zajednicama, i izrađuju kolektivne i individualne strategije u 4 regionalna operativna programa.
  2. b) Stvoriti, objaviti i promovirati “poduzetnički Toolkit” te potaknuti stvaranje daljnjih Saveza diljem Europe.
  3. c) Izraditi i objaviti plan i program tečaja i materijale za obuku strukovne prakse u nastajanju društvene inovacije i poslovnih modela i vještine potrebne za učinkovito zapošljavanje sudionika iz tih ugroženih sredina.
  4. d) Testirati, objaviti i snažno promicati tečaj, kako bi se olakšalo njegovo uključivanje u redovnog strukovnog obrazovanja.

Riječka razvojna agencija Porin sudjeluje u projektu kao predstavnik grada koji je primjer dobre prakse. Rijeka je multikulturalni, tolerantni grad u kojem mirnim suživotom žive pripadnici različitih vjera i nacionalnosti (što dokazuje činjenica da u Rijeci postoje i katolička i pravoslavna crkva, te sinagoga i džamija koje omogućavaju pripadnicima različitih religija da dostojanstveno obavljaju svoje vjerske obrede kao i podatak da u Rijeci žive pripadnici 22 nacionalne manjine).

Ako želite vidjeti kako je prošao prvi sastanak partnera pogledaj te video.