Power slika

 

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., partner je u projektu POWER –  Ports as Entrepreneurial Realm  iz programa Interreg ADRION. Kako se projekt približava svojem završetku, provedene su tri važne aktivnosti.

 

Prva se  odnosi na izradu Strategic Outlook-a za luku Rijeka (Lokalni strateški izgled) sa svrhom uspješnijeg praćenja i poboljšanja prijelaza luka u inovacijske centre. Izradio se okvir za rješavanje strateških tema i pitanja koja se moraju slijediti, kao i prijedlozi aktivnosti koje treba poduzeti u budućnosti kako bi se luke pretvorile u inovacijska središta. Ovi izgledi pripremljeni su na temelju prepoznatih aktivnosti koje utječu na razvoj luka u budućnosti. Sastavljene su od općih razvojnih strategija kao i specifičnih razvojnih strategija u području energije. Ukupno je utvrđeno sedam smjerova akcija koje se dijelom odnose na jačanje energetske uloge luke – energetskog središta i središta za uštedu energije, a dijelom na jačanju njihove uloge ključnog prometnog i logističkog centra s proširenjima te poticanjem lokalnih gospodarskih aktivnosti.

 

Strateške akcije uključuju:

  • Proširenje operativnog područja kontejnerskog terminala. • Obnova i uspostava putničkog terminala. • Rekonstrukcija lučke infrastrukture i suprastruktura. • Preusmjeravanje svjetskog pomorskog kontejnera. Turistički tok daleki istok – Europa sa sjeverne jedriličarske rute preko Engleskog kanala do južne jedrilice preko Jadranskog mora. • Uvođenje novih obnovljivih izvora energije. • LNG terminal na otoku Krku • Partnerstvo u EU projektima. Ovaj dokument čini prilog Lokalnom protokolu koji su potpisali lokalni dionici.

 

Druga se aktivnost odnosi na izradu Energetskog orijentiranog scenarija za luku Rijeka koji predstavlja kratkoročnu viziju izrađenu u svakom pilot gradu projekta kako bi se utvrdila područja: povećanje energetske učinkovitosti, korištenje OIE, upotreba alternativnih goriva, dogradnja zgrada, pametna rješenja / integracija, korisničko ponašanje / obuka osoblja, novi procesi ili usluge, daljnje umrežavanje ili rad, nove ICT alate, nove sheme financiranja, inovativno planiranje, inovativni postupci nabave, istraživanje i razvoj itd. Utvrđene su razne mogućnosti korištenja energenata, naročito obnovljivih izvora za buduće kratkoročno razdoblje. Ovaj dokument čini prilog Lokalnom sporazumu koji su potpisali lokalni dionici.

 

Treća se aktivnost odnosi na izradu zajedničke PoWER Strategije koja ima za cilj utvrditi zajednička strateška pitanja, integrirane prometne mape za teritorijalne potrebe, a koje su sukladne ciljevima Europske strategije jadransko-jonske regije. Strategija je zajednički instrument planiranja za razvoj luka u inovacijske centre, koji će predstavljati referentni okvir za buduće aktivnosti Mreže inovacijskih središta. Strategija je rezultat zajedničke akcije usmjerene na iskorištavanje rezultata procesa provedenih na lokalnoj razini i identificiranje zajedničkih strateških izazova, uglavnom povezanih sa plavim i zelenim rastom, koji se trebaju riješiti nakon dovršetka projekta, poticanjem porasta cjelovitog i integriranog procesa evolucije. Strategiju prati protokolarni dokument koji su potpisali članovi Mreže, a koji jamči dobro utemeljenu institucionalnu suradnju.  Ciljevi su sljedeći: 1. Informacijsko komunikacijske tehnologije 2. Povećana iskorištenost lučkog prostora, infrastrukture i logistike 3. Sustav upravljanja energetskom učinkovitošću i okoliš 4. Obnovljivi izvori energije i 5. Ostalo od interesa.

 

Kriza COVID-19 onemogućila je završnu konferenciju u Bariju na kojoj bi se predstavili rezultati projekta i mogućnosti suradnje između luka u projektu. Očekuje se da će u posljednjem dijelu provedbe projekta ipak organizirati završna konferencija, no ovisno od uvjetima provedbe mjera korone krize, moguće je završnu konferenciju organizirati video komunikacijom.