Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020. (Interreg ADRION) zamišljen je kao novi transnacionalni program koji bi trebao doprinijeti provedbi EU strategije za jadranskojonsku regiju (EUSAIR) te služiti kao pokretač razvoja politika i inovacija koje će ubrzati europske integracije između zemalja članica i nečlanica koristeći bogate prirodne, kulturne i ljudske resurse s područja koja okružuju Jadransko i Jonsko more. Program uzima u obzir iskustva iz Operativnih programa 2007. – 2013., posebno SEE i IPA Adriatic čija područja se preklapaju s područjima koja obuhvaća Interreg ADRION. Program pokriva 8 zemalja;

4 članice EU (Hrvatska, Italija, Grčka, Slovenija) i 4 nečlanice (BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora)

Tematski prioriteti Interreg ADRION su:

a) 1. Istraživanje – Inovativna i pametna regija – promiče poslovna ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj veza i sinergija među poduzećima, istraživačke i razvojne centre te sektor visokog obrazovanja;

b) 6. Okoliš – Održiva regija –potiče očuvanje, zaštitu, promicanje, vrednovanje i razvoj prirodne i kulturne baštine, biološke raznolikosti, vode, tla, zelenih usluga i usluga ekosustava;

c) 7. Transport – Povezana regija – promiče razvoj i poboljšanje ekološki prihvatljivih transportnih sustava i transportnih sustava s niskom razinom ugljika, uključujući razvoj i poboljšanje unutarnjih vodnih putova, pomorskog transporta, luka, multimodalnih veza i aerodromske infrastrukture u cilju promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti;

d) 11. Upravljanje – Potpora Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja.

Programski dokument (Interreg V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme) usvojen od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine predstavlja pravnu osnovu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Novi program će imati doprinos u iznosu od 83,5 milijuna eura iz ERDF-a i 15,7 milijuna eura iz IPA-e.

Program zahtjeva najmanje 3 partnera iz 3 zemlje s tim da prijavitelj mora biti iz zemlje članice EU, a prihvatljivi su sljedeći korisnici:

–        Državna, regionalna i lokalna uprava

–        Sva javna tijela i organizacije

–        Privatne organizacije koje djeluju najmanje 2 godine

–        Međunarodne organizacije koje djeluju pod zakonom programske države najmanje 2 godine

Prijaviti se mogu projekti u području:

–        Inovacija i razvoja

–        Očuvanja kulturne i prirodne baštine

–        Očuvanja okoliša

–        Unaprjeđenje integriranog i multimodalnog transporta

Stopa sufinanciranja je do 85% prihvatljivih troškova projekta od min 800.000 € do max 1.500.000 €

Javni poziv i daljnje informacije objavljeni su na službenim stranicama Interreg ADRION programa.