LOPAZ PLUS

 

U sklopu EU projekta LO.PA.Z. PLUS financiranog iz Europskog socijalnog fonda pozivamo Vas na tiskovnu konferenciju koja će se održati u petak, 9. listopada 2020. u 11 sati u prostoru Informativnog centra Grada Rijeka (RI-INFO), Korzo 18b, Rijeka, na kojoj će biti predstavljena suradnja lokalnih partnerstava za zapošljavanje i to Vijeća tržišta rada Istarske županije i projekta REI II te Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i projekta LO.PA.Z. PLUS te novosti u radu tijela lokalnih partnerstava na razini RH.

Projekti LO.PA.Z. PLUS i REI II imaju za cilj svojim aktivnostima doprinijeti zapošljavanju ranjivih ciljnih skupina na tržištu rada te osigurati održivo funkcioniranje tijela lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji provode Strategije razvoja ljudskih potencijala u županijama kao i suradnju s drugim takvim tijelima.

Na tiskovnoj konferenciji obratit će se sljedeći govornici:
Elena Božac Čujić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije i predsjedateljica Vijeća tržišta rada Istarske županije,
Dario Zorić, direktor Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.,
Doris Sošić, savjetnica za razvojne programe i promidžbu i predsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije.

Poziv za tiskovnu konferenciju