Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je nacrt Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ i pokrenulo e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem kojeg poduzetnici i svi ostali zainteresirani akteri u mogu dati svoje komentare. U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 26. ožujka 2021. godine. Odgovori na komentare očekuju se do 8. travnja 2021.

Svrha Poziva je

 • poticanje rasta i jačanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i svjetskim tržištima ulaganjem u zelene i/ili digitalne tehnologije kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta

Prijaviti se mogu

 • mikro (<10 zaposlenih), mala (<15 zaposlenih) i srednja (<250 zaposlenih) poduzeća
 • registrirana u sektoru C – Prerađivačka industrija
 • osnovana najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga
 • imala najmanje jednog zaposlenika u 2019. godini
 • iskazanom pozitivnom EBITDA u 2019. godini
 • minimalnim udjelom kapitala i rezervi u pasivi 2019. godine je 15%
 • ukupnim godišnjim poslovnim prihodima u 2019. godini koji iznose najmanje 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta

Iznos potpore

 • najniža vrijednost potpore iznosi 500.000,00 kn
 • maksimalna vrijednost je 7.500.000,00 kn
 • ukupna vrijednost projekta mora biti veća od 1.111.112,00 kn

Intenzitet potpore

 • 35% za srednje poduzetnike
 • 45% za mikro i male poduzetnike
 • najviše 70% ako se traži potpora za usavršavanje djelatnika povezana s projektom

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su

1. Ulaganja u materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike)

 • priprema i krčenje zemljišta
 • gradnja, rekonstrukcija, uređenje i održavanje zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i pripadajućih parcela
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka
 • nabava, transport, montaža i stavljanje u pogon novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver)
 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

2. Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja (50% prihvatljivih troškova)

 • troškovi plaća osoblja koji će raditi na provedbi projekta
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme

3. Savjetodavne usluge (50% prihvatljivih troškova)

 • upravljanja projektom
 • stručnog nadzora
 • izrade izvedbenog projekta
 • izrade dokumentacije za nabavu
 • pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma
 • revizije za verifikaciju troškova projekta

4. Usavršavanje (60% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 70% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike)

 • troškovi rada predavača
 • putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe, amortizacija alata i opreme
 • troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

5. Grijanje i hlađenje (50% prihvatljivih troškova)

 • troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja

6. Promidžba i vidljivost (50% prihvatljivih troškova)

 • troškovi promidžbe i vidljivosti

7. Priprema projektne dokumentacije (50% prihvatljivih troškova)

 • troškovi pripreme prijavnog obrasca, investicijske studije, projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta)

Potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s

 • osnivanjem nove poslovne jedinice
 • proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koji se prethodno nisu proizvodili ili
 • temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

Projekt zahtjeva

 • otvorenje novih radnih mjesta
 • povećanje prihoda od prodaje i izvoza
 • uvođenje novog tehnološkog rješenja povezanog sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima

 

Objavom Poziva biti će poznati konačni uvjeti prijave i rok za podnošenje projektnog prijedloga.

Imate projektnu ideju i potrebno Vam je financiranje? Kontaktirajte nas za više informacija i izradu projektnog prijedloga.