Novosti u projektu HINT-LAB
29. travnja 2015.
OP ”Konkurentnost i kohezija” – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP
11. svibnja 2015.
Prikaži sve

OP ”Konkurentnost i kohezija” – Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Prijave se zaprimaju: od 11. svibnja 2015. do 31. prosinca 2020.

Ukupni iznos: 760.000.000 kuna

Podnositelji zahtjeva: Mikro, mala i srednja poduzeća, obrtnici

Cilj natječaja: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.

Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvatljivi troškovi su priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te  njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver); zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.

Za više informacija nazovite 051/634-333 (Ivan Kermeci)