Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. je partner u projektu CREATIVE START-UP. Projekt ima za cilj kreirati i zajednički implementirati sustav upravljanja i dijeljenje resursa kreativnih poduzetnika početnika na nepovoljnijem položaju sa svrhom povećanja njihove globalne konkurentnosti na slovensko-hrvatskom i drugim EU tržištima.

Ciljne skupine su kreativni poduzetnici početnici, studenti, poduzetnici u razvoju, šira javnost te turistički sektor.

U sklopu projekta održava se niz radionica na temu Kreativne industrije i poduzetništvo.

Za polaznike radionice su besplatne. 

Raspored i teme radionica nalaze se u privitku.

Prve radionice će se održati 15. i 16.04. 2015. godine (predavači: Svjetlana Despot, Bojan Antulov) u prostorima Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (coworking space), Milutina Barača 19, II.kat, u Rijeci.

Sljedeće radionice održati će se 29. i 30.04.2015.godine (predavači: Ernest Cukrov, Branimir Maslać) u prostorima Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (coworking space), Milutina Barača 19, II.kat, u Rijeci.