Projekt: TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage (TEMPUS)

Tempus sastanak - Rijeka

 

Održan 2. partnerski sastanak projekta TEMPUS

 

U gradskoj vijećnici Grada Rijeke dana 26.-27. studenog 2019. održan je drugi partnerski sastanak EU projekta TEMPUS- Privremene koristi kao početne akcije za poboljšanje lučke (ne)materijalne baštine, odobrenog iz Programa Interreg V-A Italija – Hrvatska i sufinanciranog iz  sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je postići stvarnu promjenu i utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica njihovim izravnim uključivanjem u definiciju i pokretanje urbanih strategija. Nositelj projekta je National Research Council of Italy – CNR  koji je s nadležnim tijelom potpisao Ugovor identifikacijskog broja 10175961 u ukupnoj vrijednosti od 2.706.920,00 EUR-a. Partnerski sporazum o provedbi projekta potpisali su: National Research Council of Italy – CNR koa nositelj projekta te partneri: C.N.A. National Confederation  of Handcrafts and of SMEs – Territorial Association of Ravenna, Alma Mater Studiorum – Universty of Bologna, Cerimac – Building Materials of Bologna, Riječka razvojna agencije Porin d.o.o., Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije; Grad Solin; Povijesni i pomorski muzej Primorsko-goranske županije i Grad Rijeka.

Projekt je započeo 1. siječnja 2019. i završit će 30. lipnja 2021. godine.

Na dvodnevnom sastanku predstavljene su provedene aktivnosti planirane za ovo drugo razdoblje provedbe projekta koje se odnose na izrađene materijale kojima se olakšava provedba aktivnosti. To su u sklopu trećeg radnog paketa, pod nazivom Testiranje pilota za su-dizajniranje strategije upravljanja baštinom, partner Certimac predstavio je  pokretanje dviju lokalnih grupa, predložak za mapiranje kulturne i prirodne baštine i logički okvir za urbane strategije gradova. Partner Grad Rijeka predstavio je predstojeće aktivnosti koje će se odvijati u Rijeci, a u sklopu EPK 2020.

U sklopu četvrtog radnog paketa, pod nazivom  Ispričane priče lučkih gradova za poduzetničke inovacije upravljanja baštinom, partner RRA PORIN predstavio je Metodu rada provedbe cjelovitog ovog paketa te pokretanje dviju radnih grupa, a partneri CNA Ravenna predstavio je podložak za izradu lokalne karte poduzetništva i Povijesni i pomorskih muzej Hrvatskoj primorja predstavio je Priručnik za postavljenje izložbi u sklopu projekta.

Partner Alma Mater Studiorum predstavio je aktivnosti Razmjena iskustava i radionica znanja koje će se provoditi u gradovima pilotima te aktivnost Izgradnja zajednice za promicanje zajedničkog razvoja upravljanja baštinom. Partner ITC-CNR predstavio je predstojeće aktivnosti izvještavanja u sklopu radnog paketa Upravljanje projektom te platformu projekta u sklopu petog radnog paketa Društvena izgradnja za promociju zajedničkog razvoja upravljanja baštinom.

Na kraju, partner Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja organizirao je za sve partnere kratki posjet muzeju i obilasku lučkog područja Rijeke.

 

tempus logo