Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za “Komercijalizaciju inovacija” i „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

.

“KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA”

Pozivom “Komercijalizacija inovacija” poticat će se investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

*Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

.

“BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA”

Pozivom “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća” potaknut će se rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji:

Novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

DOKUMENTACIJA

“KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA”“BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA”
Upute za prijaviteljeUpute za prijavitelje 
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s UzPObrazac 2. Izjava usklađenosti s UzP
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporamaObrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja.xlsxObrazac 4. Skupna izjava prijavitelja.xlsx
Obrazac 5. Financijski podaciObrazac 5. Financijski podaci
Prilog 1. Opći uvjetiObrazac 6. Poslovni plan
Prilog 2. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaPrilog 1. Opći uvjeti
Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstavaPrilog 2. Ugovor novosnovani MSP
Prilog 4. Pravila za NOJNPrilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava novoosnovanih MSP
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodiPrilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. Minimalni sadržaj garancija za predujamPrilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF 
Prilog 7. Minimalni sadržaj garancije za predujam