U Programu prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska sudjeluje devet regija iz Slovenije (Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija i Obalno-kraška regija) i osam županija iz Republike Hrvatske (Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija). Europski fond za regionalni razvoj osigurava iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje projekata. Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora.

nuts3_program_area2

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:
Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa
– Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine
Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma
– Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture
Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom
Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja
– Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općina, županije…);
  • Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području kulturne ili prirodne baštine, razvoja održivog turizma ili povezanih usluga (npr. muzeji, Natura 2000 i upravljačka tijela za zaštićena područja, agencije za regionalni razvoj, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge…);
  • Mala i srednja poduzeća.

U privitku se nalaze cijeli poziv i program Prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska