Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. siječnja 2022. godine natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Razdoblje provedbe projekta je do 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, a najkasnije do 30. lipnja 2025. godine

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je Od 1. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija dostupno je na stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva.