TEMPUS

U okviru provedbe međunarodnog projekta TEMPUS, koji se provodi u tri pilot područja u Italiji i Hrvatskoj, organizra se virtualna izložba posvećena povijesti luka Rijeke, Ravenne i Solina, nazvane MYPORTHERITAGE – Obnavljanje baštine urbanih luka na Jadranskom moru, a bit će dostupna na sljedećoj poveznici http://myportheritage.eu/ od 31. prosinca 2020. godine.

Izložba će istaknuti povijesni aspekt razvoja luka, kao i njihov utjecaj na njihovu okolinu u različitim povijesnim razdobljima pa će posjetitelji steći dodatna znanja o komercijalnim, produktivnim i zabavnim aktivnostima koje su obilježile život luka i razvoj odnosa između dviju jadranskih obala. Ova virtualna izložba bit će dobar temelj za poduzetnike koji prepoznaju gospodarski potencijal luka i koji imaju priliku realizirati svoje poduzetničke ideje koje se mogu provesti u lučkim područjima, povezujući prošlost i sadašnjost, s naglaskom na robu, tehnologiju, ljude i kulturu. Cilj virtualne izložbe je omogućiti privremeno korištenje prostora za razne aktivnosti kojima se poboljšava materijalno i nematerijalno lučko nasljeđe.

Projekt TEMPUS – Privremene primjene kao početne akcije za poboljšanje lučke (ne) materijalne baštine – okuplja devet partnera iz Hrvatske i Italije, naime s ciljem obnove napuštenih urbanih lučkih područja uz poštivanje kulturne baštine i običaja zajednice. Aktivnosti projekta TEMPUS usredotočene su na tri pilot područja: Ravenu, Solin i Rijeku.

Vrijednost projekta iznosi 2.706.920,00 EUR, od čega se 85% odnosi na bespovratna sredstva sufinancirana od strane Europske unije kroz Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Projekt će se provesti u razdoblju od 1. siječnja 2019. do kraja 2021. godine.

Primarni cilj projekta TEMPUS je testiranje eksperimentalne metodologije regeneracije zapuštenih urbanih lučkih područja stvaranjem dugoročnih strategija usmjerenih na kulturu i zajednicu. Zahvaljujući integriranoj društvenoj aktivaciji, kulturnoj valorizaciji i uključivanju zainteresiranih dionika, TEMPUS će privremeno reaktivirati tri pilot lučka područja (Ravenna, Solin, Rijeka) s ciljem pokretanja provedbe dugoročnih strategija regeneracije.

Cilj projekta TEMPUS je povezati gradove partnere s njihovim lukama i stvoriti novi prostor društvenog života koji će poticati kreativno poduzetništvo, kao i poduzetničke inicijative u kulturi i turizmu. Dugoročno, projektom se želi potaknuti gospodarski razvoj zasnovan na valorizaciji skrivene materijalne i nematerijalne lučke baštine, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst, započevši s aktivnostima privremenog korištenja.