Potpisan Ugovor o dodjeli 19,3 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj Gradu Rijeci
25. kolovoza 2017.
Posjet hrvatskih gospodarstvenika Belgiji – Bruxelles, Belgija, 18. i 19. Listopada 2017.
7. rujna 2017.
Prikaži sve

Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija objavljuje dana 05. rujna 2017.

NATJEČAJ

za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2017.

 

1. Opći uvjeti

 

 • Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe – autori inovacija (u daljnjem tekstu: inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.
 • Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) Ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2016. ili 2017. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.
 • Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati.
 • Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija
 • Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

 

2.  Popis OBAVEZNE dokumentacije

 

 • Popunjen Obrazac prijave uključivo: Opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije. Preporuka je da se uz navedeno priloži i opis prednosti inovacije, dodatna objašnjenja te doda životopis, profesionalni razvitak i angažman autora inovacije u inovacijskoj djelatnosti.
 • Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro računu.
 • Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri DZIV ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja.

 

3.   Ostale odredbe

 

 • Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati.
 • Povjerenstvo ima pravo pretraživati dostupne baze podataka i utvrđivati inovativnost inovacije te na temelju nedostatka navedenog odbiti zahtjev.
 • S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.
 • Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati ispunjen i potpisan Obrazac prijave na natječaj O-17 (preuzima se na web stranicama Primorsko-goranske županije: pgz.hr ili u prostorijama Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2– Rijeka) s pripadajućom obveznom dokumentacijom.
 • Prijave se mogu dostaviti osobno u pisarnicu ili poštom u omotnici na adresu :

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za  turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Slogin kula 2 51000 Rijeka

s naznakom: “NATJEČAJ ZA INOVATORE“

 • Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom  rujna 2017. (petak)
 • Rezultati natječaja objavit će se najkasnije do 18.prosinca 2017. na Internet stranici pgz.hr.

Obrazac u Word formatu, zajedno s uputama, preuzmite ovdje: NATJEČAJ ZA INOVATORE.

 

 

Naziv inovacije _____________________________________

Ime i prezime autora Adresa, ulica broj i mjesto Kontakt telefon(i)
E-mail adresa

 

OIB Datum i godina rođenja

 

Banka i broj žiro računa  (IBAN)  
Prijava zaprimljena u DZIV /datum objave priznanja zaštite  
Podaci o izvršenoj zaštiti– broj prijave ili dobivene zaštite pri  DZIV, broj međunarodne prijave ili dobivene zaštite  
Popis domaćih i međunarodnih sajmova i izložbi na kojima je inovacija izlagana (ukoliko je bila)  
Popis dobivenih nagrada i priznanja  
Kompletan opis inovacije dostaviti kao privitak ovom obrascu (jednu do tri stranice teksta), a treba sadržavati sljedeće :

-podaci o inovatoru (životopis, profesionalni razvitak )

-karakteristike inovacije (namjena, originalnost, funkcionalnost, primjenljivost, prednosti)

-komercijalizacija inovacije(mogućnost komercijalne proizvodnje, vremenski rok kada može započeti proizvodnja, potencijalno tržište, konkurentni proizvodi, uspostavljeni kontakti s potencijalnim ulagačima, ostalo)

-do sad utrošena sredstva

-ekološka prihvatljivost

Popis dokumentacije koja se predaje uz prijavu na natječaj

1. Popunjen obrazac  prijave na natječaj

2. Opis inovacije  prema uputi iz obrasca

3. Preslika osobne iskaznice

4. Preslika žiro računa inovatora

5. Preslika obrasca prijave (P1 ili D1 pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo) ili preslika rješenja 

  Sažetak opisa inovacije :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac prijave na Natječaj za inovatore                                              Obrazac O-17

 

    Datum prijave ________2017 .                                                       Potpis  podnositelja prijave 

 

 

                                                                                                                             ___________________________