Datum otvaranja natječaja: 09.05.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2016.
Iznosi sredstava €: 3.035.827

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa tako dugo dok proces doprinosi razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Namjena: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Cilj: razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
– neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
– su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.

Potpora u okviru ovog Poziva isključivo je namijenjena novoosnovanim MSP-ovima i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – (provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima), a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod – MVP),  za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:
– prilagodba i dovršetak inovacije (proizvod/usluga) zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
– prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika, c. Revizija Studije izvedivosti,
– demonstracija i evaluacija inovacije u operativnom okruženju,
– dizajn proizvoda,
– zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge) može obuhvaćati sljedeće:
– istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
– verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
– testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
– verifikacija poslovnog modela/plana,
– priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
– marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
– perativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
– pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2., prihvatljive za cijelo vrijeme trajanja projekta mogu obuhvaćati:
– angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja,
– ulaganja u instrumente i opremu,
– ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).

4. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze (dodatne aktivnosti iz ove stavke mogu iznositi maksimalno 5% vrijednosti sredstava potpore):
– revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo),
– promidžba i vidljivost u skladu s poglavljem 7.6 Uputa.

Aktivnosti navedene pod točkama 3. i 4. prihvatljive su isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom i aktivnostima navedenim pod točkama 1. i  2.

Ukupna bespovratna sredstva su 22.800.000,00 HRK za razdoblje do 31.12.2016. godine. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj kontaktirajte nas na: [email protected] ili na 051/634-333.