Dana 29. lipnja 2021. godine, partneri projekta Blue Green City prisustvovali su devetom online sastanku u organizaciji vodećeg partnera – Metropolis Nice Côte d’Azur. 

Sastanak se nadovezivao na prethodni održan  25.05.2021. odnosno na predstavljanje najboljih praksi tzv. best practices na području implementacije GBI koncepta identificiranih pojedinačno od strane projektnih partnera, u skladu s regionalnim kontekstom i realnim stanjem u provedbi najboljih praksi.

U tom smjeru, dio partnera održao je ponovno kratke prezentacije o prepoznatim najboljim praksama na području implementacije koncepata plavih i zelenih infrastruktura te se na razini partnerstva raspravljalo o mogućnostima prenosivosti istih odnosno implementaciji pojedinačno na regionalnom nivou sukladno specifičnostima pojedinih regija.

Slika1