Dana 27. srpnja 2021. godine, partneri projekta Blue Green City prisustvovali su desetom online sastanku u organizaciji vodećeg partnera – Metropolis Nice Côte d’Azur. 

Sastanak se bavio temom pripreme nacrta regionalnih Akcijskih planova za razvoj i unaprjeđenje lokalnih/regionalnih instrumenata politike odnosno strategija u implementaciji koncepata plavih i zelenih infrastruktura te su projektni partneri pojedinačno prezentirali  dosadašnji napredak u definiranju akcijskih smjernica s ciljem predstavljanja prvih nacrta Akcijskih planova u rujnu 2021. godine.

Za nesmetano odvijanje ove aktivnosti partneri su na raspolaganju imali potporu i stručnost od talijanskog partnera – Regione Piemonte i engleskog partnera – Sveučilišta u Greenwichu.

Objava se nalazi i na službenim stranicama projekta – poveznica.

Slika1