Dana 14. rujna 2021. godine, partneri projekta Blue Green City prisustvovali su jedanaestom online sastanku u organizaciji vodećeg partnera – Metropolis Nice Côte d’Azur. 

Sastanak se bavio temom pripreme prvih verzija regionalnih Akcijskih planova za razvoj i unaprjeđenje lokalnih/regionalnih instrumenata politike odnosno strategija za implementaciju/unaprjeđenje koncepata plavih i zelenih infrastruktura te su projektni partneri pojedinačno prezentirali  dosadašnji napredak u definiranju akcijskih smjernica s ciljem finaliziranja i predstavljanja Akcijskih planova u listopadu 2021. godine.

Za nesmetano odvijanje ove aktivnosti partneri su na raspolaganju imali potporu i stručnost talijanskog partnera – Regione Piemonte i engleskog partnera – Sveučilišta u Greenwichu.

Objava se nalazi i na službenim stranicama projekta – poveznica.

Slika1