Dana 13. srpnja 2021. godine, RRA Porin kao partner na projektu Blue Green City organizirala je 4. sastanak dionika u Rijeci u obliku događanja – male konferencije do 20 ljudi u skladu s ograničenjima Covid-19 nakon čega je uslijedila rasprava. 

Tijekom dijela konferencije, predstavnica RRA Porin predstavila je projekt Interreg Europe Blue Green City i detektirane probleme u zelenoj infrastrukturi riječke regije, dok je iz gradskog Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i upravljanje zemljištem, direktorica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju predstavila Zelenu infrastrukturu Grada Rijeke, kako bi se potaknula daljnja rasprava o tome kako poboljšati planiranje i provedbu zelene i plave infrastrukture (BGI) u gradu Rijeci.

Rasprava je bila usredotočena prvenstveno na poboljšanje urbane plave i zelene infrastrukture, kako bi se ispitale mogućnosti učinkovitog planiranja i povezivanja zelene infrastrukture na strateškoj, prostorno-planskoj, provedbenoj i financijskoj razini grada Rijeke s ključnim pitanjem prepoznavanja važnosti provedbe koncepta zelene infrastrukture u cilju jačanja otpornosti i prilagodbe na klimatske promjene u urbanim područjima te kao nositelja identiteta prostora koji doprinosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Tijekom sastanka, RRA Porin također je provela i anketno istraživanje putem kratkog upitnika kako bi prikupila informacije od ključnih dionika o razumijevanju koncepta zelene i plave infrastrukture i poznavanju relevantnih postojećih lokalnih dokumenata za razvoj i implementaciju BGI, kao i ispitala interes za poticanje međusektorske suradnje ili inicijativa za uspostavljanje radne skupine koja bi uključivala sve dionike na području uspostave, planiranja i provedbe zelene urbane infrastrukture.

Prije četvrtog sastanka dionika, RRA Porin organizirala je 3. sastanak dionika u siječnju 2021. godine u obliku ‘one-on-one’ telefonskog poziva (sukladno tadašnjim mjerama i ograničenjima zbog Covid-19) s predstavnicima Odjela Grada Rijeke za razvoj, urbanizam, ekologiju i upravljanje zemljištem kako bi se razgovaralo o nedavnoj Studiji zelene infrastrukture grada Rijeke, kao stručnoj osnovi koja predstavlja integralni oblik gledanja otvorenih prostora i osnovu za izradu Strategije zelene infrastrukture grada Rijeke, s ciljem održivog razvoja gradskog prostora koji prepoznaje i daje značaj zelenim i otvorenim prostorima i njihovim brojnim funkcijama (ekološka, ​​socijalna, ekonomska, zaštitna i urbana morfološka).