Enterprise In Interface (ENTER) ima za cilj omogućiti širi pristup trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za osobe koji žive u područjima kontakta. Naime, projekt će poticati na poduzetničko obrazovanje kako bi se stvorio značajan pozitivan utjecaj na osobnoj razini, kao i na veći gospodarski razvoj i povezivanje unutar zajednice. Taj će se cilj postići primjenom trokuta znanja kojeg čine istraživanje, poduzetničko obrazovanje i inovativno poduzetništvo, sa strukovnim obrazovnim uslugama – poslovne agencije i poslovni razvojni centri – u srcu trokuta.

Temeljni element ovog projekta je uspostava održivih, međusektorskih suradničkih odnosa između strukovnih obrazovnih ustanova, visokoškolskih ustanova i ostalih dionika kroz 4 regionalna partnerstva (u 4 različite zemlje). Projektom će se crpiti znanja mnogobrojne i raznolike skupine zainteresiranih strana te utvrditi potreba i mogućnosti, strategije razvoja, postojeći resursi i potrebne intervencije unutar svake regije. Skupina dionika također će utvrditi i ispitati nove modele posredstvom poduzetništva te promicati društvenu koheziju(npr. društveno poduzetništvo, društvene zadruge, zajednička radna mjesta, poduzetničke inkubatore i sl).
Dionici će biti vladine agencije, organizacije, poslovni subjekti iz privatnog sektora, obrazovne i financijske ustanove te mnogi drugi.

Jedan od rezultata projekta je svakako i izrada Akcijskog plana Regionalnog partnerstva u svakoj zemlji iz koje dolaze projektni partneri. Akcijski plan definira aktivnosti i rad Regionalnog partnerstva.

Akcijski plan možete pogledati ovdje: Action Plan ENTER Croatia