2. siječnja 2018.
Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora RAGAN
23. siječnja 2018.
Prikaži sve

Održan 3. partnerski sastanak projektnog tima

Treći partnerski sastanak projektnog tima za EU projekt Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubatora Proizvodni park Torpedo održan je 28. prosinca 2017 u prostorima Grada Rijeke. Glavna točka dnevnog reda sastanka bila je prezentacija Izvedbenog projekta za Halu 14, a sukladno provedenoj proceduri javne nabave i pozivu za dostavu ponuda za izradu izvedbenog projekta Rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubatora Proizvodni park Torpedo. Za izvođača usluge izabrana je tvrtka MF Arhitekti d.o.o. iz Rijeke. Tako je g. Marko Franković detaljno predstavio predmetni izvedbeni projekt članovima projektnog tima prema dostavljenoj dokumentaciji koja se sastoji iz Knjiga izvedbenog projekta za arhitektonski projekt, građevinski projekt koji se odnosi na konstrukciju i projekt vodovoda i kanalizacije, elektrotehnčkih instalacija i termotehničkih instalacija te troškovnika radova. Isto tako, izradila se dokumentacija za javnu nabavu i poziv za radove za rekonstrukciju i prenamjenu Hale 14 te nadzor za radove koji se planiraju objaviti početkom 2018. godine nakon što SAFU pregleda istu. Ostale točke dnevnog reda odnosile su se na komentare za prvo izvješće o napretku projekta te na buduće aktivnosti.

 

 

dav

dav