U organizaciji Riječke razvojna agencija Porin d.o.o.. održana je 31. ožujka 2016. Završna nacionalna konferencija EU projekt SLOHRA SOCIONET.  Projekt– udruženi u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć društvenog poduzetništva sufinanciran je po  Operativnom programu Slovenija – Hrvatska 2007.-2013 i sredstvima Europskog fonda za  regionalni razvoj u vrijednosti od 519.362,93 EUR, a bespovratna sredstva iznose 438.461,66 EUR. Partneri su  provedbene aktivnosti projekta započeli 1.veljače 2015.,  a završavaju ih  29. travnja 2016. godine.

Povodom ove završne konferenciji održala se najprije tiskovna konferencija u kojoj su sudjelovali direktor Riječke razvojne agencije Porin d.o.o., Ernest Cukrov te gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel uz partnere projekta.

Završna nacionalna konferencija započela je pozdravnim riječima Ernesta Cukrova, gradonačelnika Vojka Obersnela te Jasminke Keser iz Ministarstva poduzetništva i obrta. Program konferencije se nastavio s izlaganjem direktora Regionalnog razvojnog centra Koper, Giuliana Nemarnika, inače voditelja projekta, o rezultatima projekta. Prikazano je 7 promotivnih filmova koju su nastali tijekom ovog projekta temeljem izbora za najbolje ideje društvenog poduzetništva koji je svaki projektni partner proveo putem natječaja. Time se dobilo 7 različitih modela društven20160331_123700og poduzetništva.  Tema konferencije Kuda dalje u razvoju društvenog poduzetništva obradila se u tri prezentacije koje su izložili Filip Miličević koji se osvrnuo na politiku razvoja društvenog poduzetništva Ministarstva rada i mirovinskog sustava koje je inače zaduženo za provođenje Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj;  predstavnica Ministarstva poduzetništva i obrta, Jasminka Keser o važnosti teme društvenog poduzetništva na razini EU te o članstvu u radnoj skupini Europske komisije za društveno poduzetništvo, a predstavnica Riječke razvojne agencije Porin d.o.o., Doris Sošić dala je prijedloge mehanizama koji bi trebali funkcionirati na regionalnoj i lokalnoj razini za brži i snažniji razvoj društvenog poduzetništva. Nakon toga razvila se rasprava o problematici  i mogućnostima društvenog poduzetništva.

 DSC04752

Projekt SLOHRA SOCIONET implementirao je zajednički prekogranični sustav jačanja društvenog poduzetništva, za povećanje konkurentnosti na slovensko-hrvatskom i drugim tržištima EU.  Razvoj i promicanje društvenog poduzetništva u slovensko-hrvatskom pograničnom poboljšao je mogućnost za rast gospodarstva svake pojedine regije, a uz ponudu roba i usluga, koje uvažavaju prirodne, kulturne i  ljudske resurse  kojima regije raspolažu.

DSC04765

Partneri na projektu su: Regionalni razvojni center Koper i Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper iz Obalno-kraške regije, RRA Zeleni kras d.o.o. iz Primorsko-Notranjske regije, Razvojni centar Novo Mesto d.o.o.  iz  Jugoistočne Slovenije, Regionalna razvojna agencija Posavje iz Posavske regije, Istarska razvojna agencija d.o.o. iz Istarske županije, Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. iz Karlovačke županije te Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. iz Primorsko-goranske županije.

Projektom se ostvario  cilj, a to je stvaranje uvjeta za razvoj društvenog poduzetništva u Primorsko-goranskoj županiji kao i u ostalim regijama partnera projekta u okolnostima još uvijek prisutne krize i recesije,  visoku nezaposlenost, odlazak mladih ljudi, starenja stanovništva, ugroženosti osjetljivih skupina društva itd.

Ciljne skupine kojima je projekt bio  usmjeren su potencijalni osnivači društvenih poduzeća, lokalne samouprave,  zavodi za zapošljavanje, razvojne institucije, potencijalni kandidati za  zapošljavanje u  društvenim  poduzećima te sami partneri.

 DSC04760

Projektnim aktivnostima su postignuti  sljedeći rezultati:

 • 7 regionalnih analiza i 1 zajednička analiza stanja društvenog poduzetništva slovensko-hrvatskog pograničja,
 • 224 sudionika radionica o društvenom poduzetništvu
 • 28 obrazovanih promotora društvenog poduzetništva
 • upoznate dobre slovenske, hrvatske i EU prakse društvenog poduzetništva
 • izbor 7 najboljih ideja društvenog poduzetništva
 • dobivenih 7 modela društvenog poduzetništva
 • izrađena metodologija za izradu poslovnog plana društvenog poduzeća,
 • 7 poslovnih planova najboljih ideja
 • 7 promotivnih filmova o projektu i izabranih ideja
 • pravni akti za osnivanje društvenog poduzeća,
 • osnivanje 1 novog društvenog poduzeća,
 • promocija za stvaranje poticajnog okruženja putem web stranice, letaka i brošura, tiskovnih konferencija, nacionalnih konferencija, poduzetništvo,
 • 28 info točaka za informiranje i savjetovanje u slovensko-hrvatskom pograničju i sl.

 

Riječka razvojna agencije Porin d.o.o. provela je sve planirane aktivnosti projekta te ostvarila sljedeće rezultate:

 

 • izradila analizu stanja društvenog poduzetništva u Primorsko-goranskoj županiji i zaključne ocjene za zajedničku analizu,
 • obrazovala 40-tak osoba o društvenom poduzetništvu putem promocije projekta i održanih radionica,
 • izabrala najbolju ideju društvenog poduzetništva: Agroturizam Gorskog kotara, autora Ivana Butkovića iz Mrkoplja za koji je izrađen poslovni plan i snimljen promo film,
 • pokrenula 7 info točaka društvenog poduzetništva: Riječka razvojna agencija PORIN, Centar tehničke kulture Rijeka, Grad Rijeka, Lokalna razvojna agencija PINS, LAG Terra Liburna, LAG Gorski kotar, Hrvatski centar zadružnog poduzetništva-područni ured Rijeka za područje Primorsko-goranske županije.

Video o društvenom poduzetništvu možete pogledati na linku.

Sve o projektu može se naći na web portalu: www.slohra-socio.net

Prezentacije možete preuzeti ovdje:

1. prezentacija

2. prezentacija

3. prezentacija

Tehnički koordinator u projektu:

Doris Sošić

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

T 051 634 336   E  [email protected]