Inkubacija

Sustav inkubatora

Poduzetnički inkubator i inkubacija jedna je od temeljnih aktivnosti Riječke razvojne agencije Porin i jedan od modela infrastrukturne i programske podrške poduzetništvu u kombinaciji s politikama Grada Rijeke. Predstavlja jednu od glavnih uporišnih točaka sustavne podrške razvoju poduzetništva.

Postojeći fizički, financijski i organizacijski uvjeti i resursi kontinuirano su stvarani proteklih 16 godina te je osiguran opstanak i razvoj jednog od prvih poslovnih inkubatora u Republici Hrvatskoj.

Odluka Grada Rijeke o osnivanju poduzetničkog inkubatora u konačnici je dovela do osnivanja Riječke razvojne agencije Porin.

Promjene do kojih je u međuvremenu došlo, kroz razvoj novih poduzetničkih oblika (socijalno poduzetništvo, razvoj poduzetništva kroz samopomoć, start up sustavi, kreativne industrije, poslovni anđeli, osnivanje tehnoloških parkova, studentski inkubatori), nameću potrebu kontinuirane programske i organizacijske prilagodbe.

U razdoblju od 1996. do 2013. g. kroz inkubatore je prošlo preko 110 poduzeća i više od 500 zaposlenika.

1996

Osnovan


2

Lokacije


110

Poslovnih subjekata


500

Zaposlenika


Partnerski odnos

Da bi ostvarili zadane ciljeve, odnose s članovima inkubatora, koje doživljavamo kao svoje partnere, njegujemo kroz cjelovit program brige o klijentu. Program brige o klijentu, pored usluge najma kvalitetnog i cjenovno povoljnog poslovnog prostora, podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

Poslovni prostori poduzetničkog inkubatora nisu predviđeni za trajni najam. Međutim, proces napuštanja inkubatora nije pitanje poštivanja formalnih uvjeta već je pitanje je li poduzetnik stasao do razine koja mu omogućava opstanak u slobodnom poslovnom okruženju, bez pogodnosti koje pruža inkubator.

Dakle, bez partnerstva u analizi „slabosti“ konkretnog poduzetnika, teško je primijeniti formalne kriterije.

Za proces inkubacije nije isključivi uvjet postojanje prostora u fizičkom smislu. Naime, suvremeni oblici poslovne komunikacije otvorili su mogućnost i tzv. „Virtualnih inkubatora“. Ovaj model omogućava racionalnije korištenje prostora. U naravi, radi se o točci oko koje se inkubiraju različite poduzetničke ideje ili se u interakciji razmjenjuju vještine, alati i stečena iskustva koje članovi ovakvih poduzetničkih inkubatora implementiraju u svoje poduzetničke pothvate izvan sustava inkubatora. Ovaj se model najčešće primjenjuje u socijalnom poduzetništvu i sustavima samopomoći pri zapošljavanju. Ovakva dva „inkubatora“ pokrenuti će se u okviru Riječke razvojne agencije PORIN.