Projekti u provedbi

Trenutačno imamo u provedbi slijedeće projekte:

Enterprise in Interface

Vrijednost projekta: 289.849,00 EUR

Cilj projekta: Cilj projekta je poboljšati pristup i kvalitetu obuke društvenih organizacija prema ugroženim skupinama koji žive u područjima sučeljavanja tako da se ažurira njihovo znanje, vještine i organizacijske sposobnosti.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein Project number: 2015-1-UK01-KA202-013506

Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm

Vrijednost projekta: 1.436.405,20 EUR

Cilj projekta: Cilj projekta je poticanje evolucije luka u inovativna čvorišta (Innovative Hubs) koja će djelovati kao prijenosni pojas između raznih regija te se iskorištavati njihov poduzetnički potencijal.

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije iz programa: Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020. Broj projekta:109

Frugal Innovation- Erasmus+ program

Vrijednost projekta: 232.930,00 EUR

Cilj projekta: Cilj projekta je doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina uvođenjem, prilagodbom i integriranjem Frugal Innovation koncepta u europski obrazovni sustav. Koncept je nastao na tržištima u razvoju sa svrhom stvaranja inovacija uz ograničene resurse.

Projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Broj projekta: 2017-1-PL01-KA202-038563.

"Izvor promjene"

Nositelj projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obitelji u riziku kroz osiguranje adekvatnih infrastrukturnih uvjeta. Provode se javne nabave za projektnu dokumentaciju, građevinske radove, osobne automobile, informatičku opremu, razne opreme i namještaja te promidžbu i vidljivost.

"Prilika"

Nositelj projekta:Dom za odrasle osobe Turnić

Cilj projekta: Cilj projekta je omogućiti pristup adekvatnim socijalnim uslugama osobama s mentalnim oštećenjima i njihovim obiteljima. Provode se javne nabave za instrumente za testiranje, manifestacije Mentalfest, snimanje filma, tiskanje kuharice, edukacije namijenjene zaposlenicima DOO Turnić te promidžbu i vidljivost.

"Unaprijedimo život u zajednici“

Nositelj projekta:Centar za socijalnu skrb Opatija

Cilj projekta: Cilj projekta je unaprijeđenje infrastrukturne osnove Centra kako bi mogao značajnije podržati proces deinstitucionalizacije. Provode se javne nabave za pripremu projektne dokumentacije, građevinske radove, energetski certifikat, raznu opremu, osobni automobil te promidžbu i vidljivost.

„Pokretanje proizvodnje inovativnog električnog bicikla TORP M13“

Nositelj projekta: Torp d.o.o.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke i unaprijediti njen razvojni potencijal. Provode se javne nabave za vanjsku uslugu dorade postojećeg rješenja, uslugu dizajna, komponente i vanjskih usluga za izradu 5 bicikla, uslugu izrade web stranice, uslugu izrade aplikacije i softvera, promidžbu i vidljivost i sl.

„Certifikacijom proizvoda obrta Mramoterm do novih tržišta“

Nositelj projekta: Mramoterm obrt za proizvodnju i usluge

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati konkurentnost obrta širenjem poslovanja na strana tržišta. Provodi se javna nabava za izradu tehničke dokumentacije proizvoda, uslugu ocjenjivanja sukladnosti proizvoda te promidžbu i vidljivost.

„Povećanje konkurentnosti poduzeća Ri.Pos d.o.o"

Nositelj projekta: Ri.pos d.o.o.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati opseg poslovanja poduzeća, očuvati postojeća radna mjesta, otvoriti nova radna mjesta i povećati investicije. Provode se javne nabave za softverske sustave, računalnu opremu, implementaciju serverskog sustava te promidžbu i vidljivost.

Upravljanje projektom „Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko – edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“

Nositelj projekta:Grad Rijeka

Cilj projekta: Cilj projekta je proširiti sustav postojećih poduzetničkih inkubatora. Provode se javne nabave opreme te promidžbu i vidljivost.

„Povećanje konkurentnosti uslužnog obrta GRA-TIS“

Nositelj projekta: Uslužni obrt Gra-tis

Cilj projekta: Cilj projekta je diversificirati te povećati opseg poslovanja ali i podići tehnološka baza poduzeća te očuvati radna mjesta. Provode s javne nabave za osobno računalo, stroj za lasersko graviranje, rezanje i označavanje te promidžbu i vidljivost.

„Uvođenje novog proizvodnog programa u poslovanje tvrtke EKOPAK d.o.o.“

Nositelj projekta: Ekopak d.o.o.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke i unaprijediti njeno poslovanje. Provode se javne nabave za mlin za mljevljenje žitarica i drugih kultura, stroj za pakiranje brašna i praškastih proizvoda te promidžbu i vidljivost.

„Povećanje konkurentnosti poduzeća B.M.A. d.o.o.“

Nositelj projekta: BMA d.o.o.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati opseg poslovanja i diversificirati paleta usluga poduzeća. Provode se javne nabave za kantericu te promidžbu i vidljivost.

„Povećanje konkurentnosti poduzeća Marine diesel servis d.o.o.“

Nositelj projekta: Marine diesel servis d.o.o.

Cilj projekta: Cilj projekta je povećati produktivnost rada te održavati postojeća i stvoriti nova radna mjesta. Provode se javne nabave za stroj za bušenje i poliranje cilindarskih košuljica te promidžbu i vidljivost.