EU fondovi i programi

Riječka razvojna agencija Porin sudjeluje u EU projektima od 2004.g.

Riječka razvojna agencija PORIN sudjeluje u EU projektima od 2004. godine. Različite forme tog sudjelovanja, stečeno iskustvo, znanje i vještine omogućile su nam da pored kandidiranja budemo i mjesto edukacije o EU projektima.

Kroz različite oblike edukacije proveli smo stotine polaznika bilo da se radi o zaposlenicima jedinica lokalne i područne uprave i samouprave bilo o zaposlenicima trgovačkih društava, udruga i sličnih subjekata.

Riječka razvojna agencija PORIN sudjeluje u EU projektima od 2004. godine

Priprema projekata

  • definiranje, dorada i obrada projektne ideje - definicija ciljeva, aktivnosti, rezultata i proračuna projekta
  • priprema projekata za različite natječaje za sredstva iz europskih i nacionalnih fondova – izrada potrebne projektne dokumentacije

Pomoć u provedbi

  • od potpisivanja ugovora do završne isplate
  • kompletna usluga projektnog menadžmenta