Edukacija

Osnovna. Napredna. Specifična.

Edukacija je jedna od naših temeljnih programskih aktivnosti od samog osnivanja Agencije.
Postojeći trend pokazuje rast potrebe i interesa za svim oblicima neformalne, ali i formalne edukacije.

Edukacija je organizirana na tri razine:

Edukacija o EU projektima

Program sadrži 6 modula:

Organiziranje seminara i edukacija o različitim pitanjima

Program sadrži niz različitih specifičnih znanja za čiju su prezentaciju pojedini zaposlenici certificirani temeljem EU projekata:

E- poslovanje

Klasterizacija

Razvoj poduzetničke infrastrukture

Privlačenje stranih investicija