poduzetnistvo
Internacionalizacija poslovanja MSP-ova
10. travnja 2017.
Koprivnički poduzetnik
Koprivnički poduzetnik – Poziv na ENERGY CODEFEST
18. travnja 2017.
Prikaži sve

Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta

preuzmi

Status:otvoren od 7.4.2017. do 7.6.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje:zaštita prirode i okoliša

Sažetak: Poziv je namijenjen Upravi za zaštitu prirode, Ministarstva zaštite okoliša i energetike koja, sukladno odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode  (Narodne novine, broj 10/14, 17/15) obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti izvršavanjem, odnosno osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa. Uprava priprema planske dokumente u vezi sa zaštitom prirode, priprema i koordinira provedbu mjera zaštite od stranih invazivnih vrsta te koordinira i provodi programe edukacije i promidžbe u vezi s očuvanjem i zaštitom prirode.
Svrha Poziva: Doprinos razvoju sustava upravljanja i kontrole IAS kako bi se njihovi negativni učinci na bioraznolikost sveli na najmanju moguću mjeru.
Predmet Poziva: Pružiti potporu izradi akata planiranja za upravljanje IAS kroz izradu Akcijskih planova i Planova upravljanja s ciljem kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa.
Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 15.000.000,00 kuna, dok maksimalni raspoloživi iznos bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog Poziva iznosi 12.750.00,00 kuna.
Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Za više informacija nas kontaktirajte!