Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. je partner u projektu CREATIVE START-UP koji je odobren iz Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., Instrumenta pretpristupne pomoći. Voditelj projekta je Grad Rijeka, a ostali partneri u projektu su: Hrvatska gospodarska komora, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Fakulteta za dizajn Ljubljana, Univerza na Primorskem; Znanstveno-raziskovalno središče te Regionalna razvojna agencija Ljubljanske Urbane Regije. Odobrena sredstva projekta su 411.369, 61 €, od čega su bespovratna u iznosu 344.812,56 € ili 84% njegove vrijednosti.

Cilj projekta je unaprijediti globalnu konkurentnost kreativnog poduzetništva u slovensko-hrvatskom pograničju.

Projekt ima za cilj kreirati i zajednički implementirati sustav upravljanja i dijeljenje resursa kreativnih poduzetnika početnika na nepovoljnijem položaju sa svrhom povećanja njihove globalne konkurentnosti na slovensko-hrvatskom i drugim EU tržištima.

Ciljne skupine su kreativni poduzetnici početnici, studenti, poduzetnici u razvoju, šira javnost te turistički sektor.

Kako bi se unaprijedio razvoj i iskoristio potencijal kreativnog sektora, povećala globalna konkurentnost kreativnih poduzetnika i smanjila regionalna razlika, kroz projekt će se :

  1. osvijestiti o vrijednostima sektora i prikazati vrijednosti sektora kreativnih industrija,
  2. educirati i informirati ciljne skupine kako povećati konkurentnost uz uvažavanje aktualnih znanstvenih i tehnoloških trendova,
  3. izgraditi partnerstva kroz kreiranje zajedničke strategije razvoja sektora kreativnih industrija u slovensko-hrvatskom pograničju i na drugim EU tržištima,
  4. promovirati proizvode i usluge ciljnih skupina kao i rezultate projekta.

U sklopu projekta provodi se niz radionica na temu Kreativne industrije i poduzetništvo.

Za polaznike radionice su besplatne. 

Raspored tema i datumi održavanja dani su nastavku.

Radionice na temu Kreativne industrije i poduzetništvo - Raspored radionica