Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., partner je u projektu PoWER – Luke kao pokretači poduzetništva koji je sufinanciran sredstvima EFFR-a iz Programa Interreg Adrion. U suradnji s National Research Council Construction Technologies Institute (Italija) te s CNA (Italija), CERTH (Grčka), CCI THESPROT IA (Grčka), FEP (Srbija), CDI (Albanija), Općina Drač (Albanija) i CETEOR d.o.o. (Bosna i Hercegovina), sudjeluje u projektu POWER (Ports as Entrepreneurial Realm) iz programa Interreg ADRION, promovira projekt na raznim događajima. Tako smo tijekom provedbe projekta, koji inače započeosa svojom provedbom 1. siječnja 2018. kroz razdoblje od svibnja od listopada 2019. godine predstavili projekt raznim sudionicima.

– 10. svibnja 2019. godine je povodom održane sjednice Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (koja ima 30-tak članica iz privatnog, javnog i civilnog sektora) predstavljen projekt PoWER.

– 3. srpnja 2019. godine se povodom održavanja zajedničkog sastanka Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i Vijeća tržišta rada Istarske županije održao zajednički sastanka u sklopu dva projekta REI II I LO.PA.Z. PLUS iz ESF-a. Nevenka Kos predstavila je projekt PoWER u njegovim bitnim elementima.

– 13. rujna 2019. godine povodom radnog sastanka projekta LO.PA.Z. PLUS predstavljen je partnerima projekt PoWER kojeg je predstavila Maria Grbac. Navela je najznačajnije elemente projekta važnih za isticanje pilot luka za mogućnosti pokretanja poduzetništva na područjima šest pilot luka u projektu te se osvrnula na protekle i predstojeće aktivnosti.

– 20. rujna 2019. godine povodom promocije Startup inkubatora Rijeka za prvu grupu 11. generacije polaznika ‘Kako od ideje i prijave za Startup inkubator’ Dario Zorić je predstavio je projekt PoWER u bitnim elementima značajno za razvoj poduzetništva u lučkim područjima.

– 17. listopada 2019. godine provodom promocije Startup inkubatora Rijeka za drugu grupu 11. generacije polaznika ‘Kako od ideje i prijave za Startup inkubator’ Dario Zorić je predstavio je projekt PoWER u bitnim elementima značajno za razvoj poduzetništva u lučkim područjima.

 

Kako je naglašeno u svakoj prezentaciji predstavio se konzorcij PoWER pokriva 6 zemalja zahvaljujući suradnji 9 strateških navedenih partnera te  cilj projekta PoWER, a to je podrška  transformacije luka u inovativne hubove (innovation hubs) s ciljem maksimalnog iskorištavanja svojeg poduzetničkog potencijala. U okviru projekta ukupno šest studija slučaja (šest luka) će se obraditi kroz originalni pristup koji podrazumijeva analizu potencijala za EE i OIE, unaprjeđenje IT rješenja i sl. Isto tako predstavljeni su outputi projekta koji se odnose na:

  • metodologiju PoWER za olakšavanje suradnje između poduzeća i istraživačkih institucija i, pritom, ubrzavanje izgradnje ISC-a;
  • mrežu inovacijskih središta (IHN – Innovation Hubs Network);
  • zajedničku strategija IHN-a za razvoj luka u inovacijskim čvorištima, koju podržava ICT platforma posvećena njegovoj provedbi.

Navedeni će rezultati omogućiti članovima IHN-a da nastave s transformacijom ADRION luka u inovativne hubove kao i daljnje proširenje mreže.

Detaljnije o projektu: https://power.adrioninterreg.eu/ .