Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 50.624.027

Prijavitelj: Ustanove
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo

Opći cilj ovog Ograničenog poziva je održivo korištenje odredišta prirodne baštine (nacionalnih parkova i parkova prirode) s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični cilj je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

Prihvatljivi prijavitelji su Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, kako slijedi:

1. Nacionalni parkovi:
– Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera;
– Javna ustanova Nacionalni park Paklenica;
– Javna ustanova Nacionalni park Risnjak;
– Javna ustanova Nacionalni park Mljet;
– Javna ustanova Nacionalni park Kornati;
– Javna ustanova Nacionalni park Brijuni;
– Javna ustanova Nacionalni park Krka;
– Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit.

2. Parkovi prirode:
– Javna ustanova Park prirode Biokovo;
– Javna ustanova Park prirode Velebit;
– Javna ustanova Park prirode Medvednica;
– Javna ustanova Park prirode Telaščica;
– Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje;
– Javna ustanova Park prirode Kopački rit;
– Javna ustanova Park prirode Papuk;
– Javna ustanova Park prirode Učka;
– Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje;
– Javna ustanova Park prirode Vransko jezero;
– Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

Prihvatljivi partneri su:
– jedinice lokalne i regionalne samouprave, i/ili
– organizacije civilnog društva, i/ili
– uredi turističke zajednice.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Priprema studijske i projektne dokumentacije;

2. Provedba projekta:
– rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda utemeljenih na prirodnoj baštini;
– edukacija i interpretacija;
– promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.

3. Upravljanje projektom.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

Ukupna bespovratna sredstva koja će se dodjeljivati unutar ovog Ograničenog poziva je 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos po projektnom prijedlogu je 3.500.000,00 HRK, a najviši 85.000.000,00 HRK.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00 sati.

Više informacija pročitajte ovdje.