Projekt Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator PROIZVODNI PARK TORPEDO odobren je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj i Ugovora broj KK.03.1.2.01.0047. Potpisni Ugovora su Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 (PT“) i Grad Rijeka kao korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova.

 

Svrha projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, kroz uspostavu Proizvodnog parka Torpedo, napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti:

– povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko-goranske županije i šire,

– povećanje broja novoosnovanih tvrtki

– povećanje stope preživljavanja MSP-ova.

Detaljnije o projektu možete pročitati ovdje: Proizvodni park Torpedo

nova hala 1nova hala 4nova hala 3