Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

Fond: EFRR, KF, ESF

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 31.5.2017. do 31.10.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Područje: promet

Prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Sažetak:

 • Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjenih za nabavu novih autobusa za javna gradska prijevoznička poduzeća kako bi zamjenili dio voznog parka a u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza.
  Poziv je namijenjen svim operaterima koji obavljaju uslugu javnog gradskog i prigradskog prijevoza čiji su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i kojima je pružanje usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza povjereno kao unutarnjem operateru.
  Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva unutar ovog poziva iznose 300.000.000,00  kuna od čega iz Kohezijskog fonda 255.000.000,00 kuna i iz državnog proračuna 45.000.000,00 kuna. Projekt se može sufinancirati u iznosu do 100% prihvatljivih izdataka, do utvrđenog maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti jednom projektnom prijedlogu. Ukupna sredstva koja su raspoloživa po prijavitelju su već određena sukladno veličini i starosti voznog parka pojedinog unaprijed definiranog prijavitelja ovog poziva:
  Promet d.o.o. Split
  Liburnija d.o.o. Zadar
  Autopromet d.o.o. Sisak
  Autotrolej d.o.o. Rijeka
  ZET d.o.o. Zagreb
  Libertas d.o.o. Dubrovnik
  Pulapromet d.o.o Pula
  GPP d.o.o Osijek
  Polet d.o.o Vinkovci

 

Dokumentacija:
Sažetak poziva