Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.6.2017. do 1.9.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Sažetak:

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK.

Dokumentacija:

Cjelokupna dokumentacija Poziva
Sažetak Poziva

Učestala pitanja i odgovori:

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.
Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Prikupljena pitanja i odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: [email protected].

U interesu jednakog tretmana projektnih prijedloga, PT1 ne daje prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

INFORMATIVNA RADIONICA
Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održat će se 11. srpnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predviđeno trajanje informativne radionice je od 10:00 do 15:30 sati.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv.
Molimo da, zbog ograničenog broja mjesta, svoje sudjelovanje na radionici potvrdite što prije, a najkasnije do 4. srpnja 2017. godine na adresu elektroničke pošte [email protected].

Potvrdu o sudjelovanju zaprimit ćete elektroničkom poštom nakon isteka roka za prijavu na informativnu radionicu.

14.06.2017. Izmjena termina informativne radionice
Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održat će se 12. srpnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predviđeno trajanje informativne radionice je od 10:00 do 15:30 sati.
Molimo da, zbog ograničenog broja mjesta, svoje sudjelovanje na radionici potvrdite što prije, a najkasnije do 4. srpnja 2017. godine na adresu elektroničke pošte [email protected]