Umjetnost i kultura 54+

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: socijalna uključenost, kultura

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Osobe starije životne dobi često su nedovoljno uključene u život zajednice te iz različitih razloga u ograničenoj mjeri sudjeluju u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ti razlozi mogu biti geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr. Manjak svijesti o potrebama za specifičnom vrstom stručnog usavršavanja u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine dodatno nepovoljno utječe na dostupnost njima namijenjenih kulturnih sadržaja. Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima doprinosi kvaliteti njihova života, aktivaciji i većoj uključenosti u društvo.
Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Informativne radionice

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:
Split, Ekonomski fakultet Split, 08.06.2017.
Rijeka, Hotel Jadran, 09.06.2017.
Osijek, Hotel Osijek, 14.06.2017.
Zagreb, Hotel International, 19.06.2017.

Predviđeno trajanje informativnih radionica je od 9:30 do 14:00 sati. Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte [email protected] Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta, a najkasnije pet radnih dana prije održavanja pojedine radionice. Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete putem elektroničke pošte.
Dokumentacija:

Uputa za prijavitelje Umjetnost i kultura 54+
Prijavni obrazac B “Umjetnost i kultura 54+”
Obrazac 3 – Izjava prijavitelja “Umjetnost i kultura 54+”
Obrazac 4 – Izjava partnera “Umjetnost i kultura 54+”
Prilog 1. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 2. Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Korisnički priručnik za popunjavanje prijavnog obrasca A
Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi
Prilog 5. Predložak adresiranja paketa omotnice
Prijavni obrazac za informativne radionice

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja u vezi s pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte [email protected] Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva. Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju u na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.
U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima. Nadležno tijelo nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.
Za dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte!