tempus logo

 

Održan 3. partnerski sastanak projekta TEMPUS

Projektni partneri održali su putem Webex-a dana 29. i 30. srpnja 2020. treći partnerski sastanak projekta TEMPUS (TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage). Tema sastanka bile su provedene aktivnosti u trećem razdoblju provedbe projekta kao i naglasci na buduće aktivnosti.

Svaki partner prezentirao je svoje aktivnosti, a Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., kao voditelj radnog paketa 4 pod nazivom Ispričane priče lučkih gradova za poduzetničke inovacije upravljanja baštinom dala je cjeloviti obuhvat provedenog svih uključenih partnera. Naglasak je bio dogovor o organizaciji virtualne izložbe povijesti pilot luka Rijeke, Ravenne i Solina. Ova će se izložba prirediti temeljem istraživanja koja pilot gradovima provode kakao bi istaknuli povijesni aspekt razvoja luka i njihov utjecaj kroz razne epohe na svoje okruženje, a posjetitelji će dodatno stjecati  znanja o komercijalnim, produktivnim i slobodnim aktivnostima aktivnosti koje su karakterizirale život luka te evoluciju odnosa među dvije obale Jadranskog mora. Ova virtualna izložba bit će dobra podloga za poduzetnike koji će se moći javiti na otvoreni natječaj za poduzetničke ideje koje se mogu provesti na lučkom području, a koje povezuju prošlost i sadašnjost s naglaskom na materijale (robu), tehnologiju, ljude i kulturu. Cilj je stoga omogućiti privremeno korištenje prostora za razne aktivnosti koje potiču materijalnu i nematerijalnu baštinu luka.

Projektni partneri su također raspravljali o upravljačkim i financijskim elementima projekta; o fazama izrade dokumenta o dubinskoj analizi lučkih područja koja će za kraj imati izrađenu Urbanu strategiju luka pilot gradova pa su partneri raspravljali o bitnim elementima iste; koja je osnova objavljivanja poziva za poduzetnike i prijave njihovih ideja, promotivnim aktivnostima projekta itd.

Projekt TEMPUS ima za cilj postići promjene koje utječu na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica i njihovim izravnim uključivanjem u definiciju i pokretanje urbanih strategija. U tom smislu će se projekt usredotočiti na ideju urbanih luka kao spoj tradicije, povijesti, aktivnosti, arhitekture i kulture, što će omogućiti stvaranje novih kontekstualnih vrijednosti koje treba kapitalizirati za pokretanje širih opsega procesa valorizacije i regeneracije kulturne i prirodne baštine za daljnje poticanje dobrobit i stvaranje novog življenja urbanih lučkih područja jadranskih luka, a koje imaju duboko ukorijenjene u svojim kulturnim, urbanim i poduzetničkim dimenzijama.

Aktivnosti projekta sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoja po Programu Interreg V-A Italija-Hrvatska, ukupne vrijednosti 2.706.920,00 EUR-a, a traje do kraja 2021. godine.

 

Rijeka, 31.07.2020.