IMG_4967
Održan 4. partnerski sastanak projektnog tima
12. veljače 2018.
luksuzni-hotel
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata
21. veljače 2018.
Prikaži sve

Objava poziva za nadmetanje u postupku javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene Hale 14

hala 1

Grad Rijeka je  dana 9. veljače 2018., objavio obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“.

 

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: 2018/S 0F2-0003496.

 

Radovi će se izvoditi na objektu u Rijeci, na adresi Milutina Barača 60 sukladno izvedbenoj projektnoj dokumentaciji koju je izradio glavni projektant mr.sc. Marko Franković, dipl.ing.arh. (MF arhitekti d.o.o.). Glavni projektant glavnog projekta je Iva Ćuzela-Bilać, dipl.ing.arh, (Arhitektonski ured Čikeš- Ćuzela) d.o.o.

 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 6.400.000,00 kuna (bez PDV-a), a rok za podnošenje ponuda je 6. ožujka u 12,00 sati.

 

Gradu Rijeci su za provedbu ove javne nabave odobrena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., broj ugovora KK.03.1.2.01.0047.

 

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni postojeće Hale 14 omogućit će dobivanje unaprijeđene poslovne infrastrukture pokretanjem Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora Proizvodni park Torpedo na površini od 1.557,34 m2. Time će se omogućiti malim i srednjim poduzetnicima pristup visokokvalitentnih usluga poduzetničkog inkubatora za bolju njihovu konkurentnu sposobnost.