J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada RIjeke

Novosti

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada RIjeke

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija za provedbu mjera iz
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada RIjeke (u daljnjem
tekstu: Program) s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja
dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.
U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere Programa:
 Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
 Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i
elektronskom poslovanju
 Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti
poduzetnika početnika
 Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove
Europske Unije
 Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja
zaposlenika
Nepovratne subvencije po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim
u Oduci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti.
Više u prilogu

Objavljeno: 04.02.2013. 15:56