Datum otvaranja natječaja: 22.11.2016.
Rok za prijavu: 20.02.2016
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole

Predmet: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
 • vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili
 • osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i
  da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Obavezan partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Projektna dokumentacija
 • priprema projektne dokumentacije
 1. Energetska obnova
 • obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
 • zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
 • zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom
 • zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
 • ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a
 • promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje
 • uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETCa)
 • horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
 • stručni nadzor građenja
 • projektantski nadzor, ako je primjenjivo
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
 • promidžba i vidljivost projekta
 • upravljanje projektom i administracija
 • aktivnosti stručne podrške Prijavitelju/Korisniku od strane Partnera.

Najviši odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

 • najniži iznos 80.000,00 kuna
 • najviši iznos 10.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele, odnosno najranije od 22.11.2016. godine do najkasnije 20.02.2017. godine.

 

Ukoliko su vam potrebe konzultacije vezano za natječaj pošaljite mail [email protected] ili nazovite na 051/634-333