web1

ČLANICE LPZ PGŽ U OBILASKU NOVOG PODUZETNIČKOG INKUBATORA

RIJEČKE RAZVOJNE AGENCIJE PORIN d.o.o.

 

 

Dana 30. rujna 2020. godine, u sklopu projekta LO.PA.Z. PLUS (projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda), zaposlenici članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije sudjelovali su seminaru Sustavno poduzetništvo nakon čega su obišli novo uređene prostore Proizvodnog parka Torpedo. Prostor poduzetničkog inkubatora dio je projekta Rekonstrukcija i prenamjena Hale 14 u Tehnološko-edukacijski  poduzetnički inkubator Proizvodni park Torpedo  koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Programa Razvoj poduzetničke infrastrukture, OP Konkurentnost i kohezija te Grada Rijeke i Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (ugovor broj KK.03.1.2.01.0047) u ukupnoj visini od 22.691.480,390 HRK od kojih su bespovratna sredstva od 97,218%.

 

Obilazak LPZ PGZ

 

Koordinator za inkubatore proizvodnih djelatnosti i tehnološkog laboratorija, Denis Lončar, vodio je grupu zaposlenika članica LPZ PGŽ kroz Teh-lab u kojem se nalazi oprema za aditivnu tehnologiju odnosno 3D modeliranje, skeniranje i print u plastici i pijesku. Predmetna oprema spada među najsuvremenije i rijetke na širem području naše županije. To će biti prilika za mnoge poduzetnike, unaprijediti znanje putem edukacija i korištenje usluga koje su vezane za poboljšanje njihovih proizvoda. To će omogućiti povećanje konkurentne sposobnosti pojedinog poslovnog subjekta kao boljitak za naš grad i regiju općenito.

 

Obilazak LPZ PGZ

 

Seminar Sustavno poduzetništvo provela je Doris Sošić, predsjednica LPZ PGŽ i voditeljica projekta LO.PA.Z. PLUS. Seminar je imao za cilj upoznati zaposlenike članica LPZ PGŽ s osnovama poticanja poduzetništva odnosno razumijevanje procesa stvaranja poduzetničkih ideja i njihovu realizaciju.