Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. članica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije te ono predstavlja tijelo zaduženo za proces pripreme  i provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije. Tako je 30. ožujka 2011. godine prihvaćen Kodeks Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije te Sporazum o partnerstvu kojeg su potpisale 22 članice. Danas LPZ broji 26 članica. Pravni predstavnik LPZ-a je Primorsko-goranska županija. Struktura članstva je sljedeća:

– javni sektor                     31%

– civilni sektor                   38%

– privatni sektor               19%

– potporne institucije    12%

 

Članice LPZ-a su:

 1. Primorsko-goranska županija (PGŽ)
 2. Grad Rijeka
 3. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka (HGK)
 4. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka (HZZ)
 5. Hrvatska obrtnička komora Primorsko-goranske županije (HOK)
 6. Sveučilište u Rijeci
 7. Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Rijeka (HUP)
 8. Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu, Rijeka
 9. Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o., Skrad
 10. Poduzetnički centar Vinodol, Novi Vinodolski
 11. Centar tehničke kulture Rijeka (CTK)
 12. Udruga UMKI, Rijeka
 13. Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Rijeka
 14. Učilište Lovran-Ustanova za obrazovanje odraslih, Lovran
 15. Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
 16. Nexus d.o.o. Rijeka
 17. Centaroprema RE&ZIN d.o.o. Rijeka
 18. Udruga za zaštitu obitelji UZOR, Rijeka
 19. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke, Rijeka
 20. Savez samostalnih sindikata Rijeke, Ured Primorsko-goranske županije, Rijeka
 21. Republički sindikat radnika Hrvatske, Rijeka
 22. Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Rijeka
 23. Zadruga PUT, Rijeka
 24. Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat, Rijeka
 25. Udruga Moj otok, Punat
 26. Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. (RRA PORIN)

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (LPZ) je dakle tijelo za pripremu  Strategije razvoja ljudskih potencijala na županijskoj razini, a glavne zadaće odnose se na:

 

Glavne zadaće LPZ-a iz Sporazuma o partnerstvu odnose se na:

– prepoznavanje problema, ideja, rastućih klastera i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja,

– angažiranje svih dostupnih izvora u korist integrirane strategije prihvaćene od strane svih partnera, a temeljene na potrebama županije i utvrđene formalnom obveznom – LPZ-om,

unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje, s ciljem razvijanja županijske strategije RLJP-a, kao dijela i elemenata za poticanje iste,

-podržavanje provedbe mjera vezanih uz određeni predmet u skladu sa strategijom RLJP-a.

 

Članstvo LPZ-a ima obvezu aktivnog sudjelovanja u svim njegovim aktivnostima te pružanje potrebnih i dogovorenih doprinosa pri:

 • razvijanju strategije RLJP u suradnji s tijelima nadležnima za razvoj nove Županijske razvojne strategije, HZZ-om i skupinom dionika,
 • razvijanju akcijskog plana, opisivanju procesa provedbe strategije RLJP u skladu s mogućim izvorima financiranja,
 • tematskim radnim skupinama, osnovanim u LPZ-u kojima predsjedava imenovani njegov član,
 • organizaciji projektnih konzorcija i poticanju razvijanja kvalitetnih projekata pod određenim pozivima za prijedloga te korištenju ostalih EU programa, nacionalnih programa i programa zajednice,
 • funkcioniranju samog LPZ-a putem omogućavanja sličnih doprinosa i osiguravanja aktivnog sudjelovanja odgovornih osoba,
 • davanje preporuka pri definiranju upisne politike i školskih programa obrazovnih institucija na području PGŽ.

 

Zadaci iz Kodeksa LPZ-a su:

 1. a) LPZ je najprimjerenije tijelo za pripremu i provedbu županijskih Strategija razvoja ljudskih

potencijala (RLJP) koje podržavaju županijsku razvojnu strategiju na osnovi konsenzusa

njezinih partnera/dionika kao krovna organizacija koja pokriva svu lokalnu/regionalnu

nadležnost i inicijative za razvoj tržišta rada:

 1. programiranje, razvoj koordinirane strategije, savjetovanje o županijskom razvoju RLJP; povezivanje s Regionalnim partnerskim vijećem,
 2. stvaranje vlastitih programa na razini županije – u skladu s razvojnom strategijom i organiziranje njihove provedbe, uz korištenje svih izvora financiranja,
 3. poticanje i osiguravanje sudjelovanja dionika u procesu planiranja i provedbe politike RLJP-a.
 4. b) tijekom organiziranja i provedbe aktivnosti, LPZ će primjenjivati radna načela partnerstva i

transparentnosti, kako na unutarnjoj tako i na vanjskoj razini,

 1. c) rad LPZ-a je javan.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ima Skupštinu, Upravni odbor i Tajništvo te tri tematske radne grupe: za unapređenje partnerskih odnosa i poticajnih mjera na tržištu rada (TRS 1), za inkluziju socijalno isključenih osoba (TRS 2) i za unapređivanje kvalitete obrazovanja i znanosti (TRS 3).

 

LPZ djeluje putem redovnih godišnjih sjednica Skupštine, Upravnog odbora i TRS-a na kojima se raspravlja o provedbi strategije, ocjenjivanju projektnih ideja i praćenju provedbe raznih projekata, predstavljanju novih inicijativa za projekte i aktivnosti kojima se doprinosi provedbi strateških ciljeva i drugog.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije prihvatilo je 29. siječnja 2015. Strategiju razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020.

 

Poveznica na Strategiju razvoja ljudskih potencijala 2014.-2020.:

Strategija razvoja ljud.potenc.2014-2020