Ministarstvo turizma Republike Hrvatske,u skladu su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima te nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, objavljuje javni poziv za kandidiranje projekata – Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Ciljevi poziva su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).

Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
 poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 novom zapošljavanju
 realizaciji novih investicija
 povećanju turističke potrošnje
 razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Datum raspisivanja javnog poziva
28. siječnja 2019.

Rok za dostavu prijava
do 1. ožujka 2019.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:
 subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 poljoprivredna gospodarstva i OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Detaljnije o Pozivu možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414