ri
Održan kongres RiScience
23. lipnja 2015.
„PODUZETNIČKI IMPULS“ – Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije
7. srpnja 2015.
Prikaži sve

Javni poziv za prijavu promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2015. godini

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 02.07.2015.
Rok za prijavu: 18.07.2015.
Iznosi sredstava €: 78.947
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Zadruge, Razvojne agencije

Predmet poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja za organizaciju manifestacija/znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:
Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove),Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, HGK, HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove),
Subjekti malog gospodarstva, obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva.
Prihvatljivi troškovi za aktivnosti organiziranja znanstveno – stručnih skupova i gospodarskih manifestacija u prihvatljive troškove se ubrajaju troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr..

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 600.000 kn. Stopa sufinanciranja je do 25 % od ukupno prihvatljivih troškova, a iznosi sufinanciranja su navedeni u nastavku.

Za znanstveno – stručne skupove:
– do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera,
– do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera,
– do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera,
– do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera.
Za gospodarske manifestacije:
– do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera,
– do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera,
– do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera,
– do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.

Za više informacija kontaktirajte: Ivan Kermeci tel. 051/634-333, mail: [email protected]