RRA Porin

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja

posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva

na području Primorsko-goranske županije u 2020. 

 

Mjera Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19: sredstva su namijenjena  mikro i malim subjektima malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i ustanove koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te koji spadaju u prihvatljive prijavitelje navedene u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje:

 • Odobrava se 100% bespovratnih  sredstava (potpore), ali ne više od 30.000,00 kuna bez  PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.
 • Minimalni iznos tražene potpore je 10.000,00 kuna bez PDV.
 • Raspoloživa bespovratna sredstva za poduzetnike su u iznosu 2.510.000,00 kuna,  ovisno o proračunskim mogućnostima
 • Prihvatljive aktivnosti su:
  • nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu (min. 40% tražene potpore)
  • nabava repromaterijala, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa
  • prilagodba prostora u cilju provođenja protuepidemijskih mjera te
  • priprema dokumentacije na natječaje i mjere vezane za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19.
 • Prihvatljivi su računi  za troškove izdani nakon 01.01.2020.

 

Cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije: https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/ .

Prijave se zaprimaju kontinuirano do iskorištenja raspoloživih sredstava u proračunu Primorsko-goranske županije za ovu namjenu, a najkasnije do 15. studenog  2020.

Za sve dodatne informacije ili pomoći oko prijave na javni poziv, slobodno nam se obratite na 051 634 331 ili [email protected] .