Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima s ciljem jačanja njihova konkurentnog nastupa na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Poduzetnici mogu ostvariti subvencije po sljedećim mjerama:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske unije
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Nepovratne subvencije dodjeljuju se prema pravilima iz Uredbe Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore.

Prijaviti se mogu:

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke,
 • udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

Ove se godine u postupak provođenja Javnog poziva uvode određene novine, a one se odnose na uvođenje kvalitativnih kriterija kojima će se bodovati pristigle prijave. Na temelju takvog bodovanja definirati će se rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici subvencija po ovom Javnom pozivu.
Također, novina u odnosu na objavu Javnog poziva iz prošle godine mogućnost je podnošenja prijava na najviše dvije mjere, po kojima prijavitelj  može ostvariti maksimalni iznos od 75.000,00 kuna nepovratnih subvencija.

Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2018. godini, osigurano je 2 milijuna i 75 tisuća kuna.

Javni poziv raspisuje se 26. rujna 2018. godine, a prijave se zaprimaju od 01. listopada 2018. godine u 8 sati do 31. listopada 2018. godine do 23 sata i 59 minuta.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

Detaljne informacije o pojedinim mjerama kao i podaci o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno priložiti u prijavi, nalaze se u samom tekstu Javnog poziva. Također, iste je moguće dobiti na brojeve telefona: +385 51 209 214 i +385 51 209 590.

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome korisnicima će se dostaviti putem elektroničke pošte.