Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Prijavitelji: Fizičke osobe

Cilj natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske. Pod postojećom obiteljskom kućom se podrazumijeva: kuća izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena; građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše tri stambene jedinice; te s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju.

Korisnici sredstava su fizičke osobe (građanke/građani) koji: imaju prebivalište u RH; dostave zahtjev za sufinanciranje mjera; prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda; ispunjavaju i druge uvjete Poziva; sklope s Fondom ugovor o sufinanciranju mjera.

Prihvatljive/opravdane aktivnosti i troškovi su:
1) propisane naknade energetskim certifikatorima, u cijelosti (100% udjela Fonda), neovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi;
2) nabave i ugradnja materijala i opreme, utvrđene temeljem dostavljenih ponuda izvođača mjera, ovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi: a) do 80% na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka, ali ne više od 168. 000 kuna; b) do 60% na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka, ali ne više od 126. 000 kuna; do 40% na ostalim područjima, ali ne više od 84. 000 kuna.

Za više informacija nazovite: 051/ 634-333 ili kontaktirajte mailom: [email protected]