WWW-vaučeri-izrada-web-stranice-760x380
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za natječaj “„WWW VAUČERI ZA MSP-ove“
18. srpnja 2018.
znakovi_kvalitete_430x268
9. kolovoza 2018.
Prikaži sve

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Most
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi i kriteriji sufinanciranja te drugi bitni elementi za dodjelu sredstava Fonda utvrđeni su u Javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda i Uputama za korisnike.
Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna.

Svi Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimati će se od 16. kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018.