Započela je provedba aktivnosti edukacija za nezaposlene osobe u sklopu projekta LO.PA.Z. PLUS.

Tako je već 18 polaznika, nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ i onih koji to nisu, pohađalo prvi dio edukacije Produkcija u kulturi.

Obaviještavamo sve nezaposlene osobe da se mogu javiti na sljedeće edukacije do kraja 2018. godine: Edukacije za nezaposlene