Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. partner je u projektu HINT LAB koji potiče poduzetništvo u turizmu ruralnih područja te je zadužen za aktivnost „Razvoj modela i razvoj osposobljavanja te izvedba radionica“. U tu svrhu organizira radionice za postojeće poduzetnike i potencijalne poduzetnike s područja Primorsko-goranske županije.

Projekt HINT LAB financiran je u sklopu Europske teritorijalne suradnje programa Slovenija – Hrvatska. Vodeći partner projekta Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica dok su ostali partneri projekta Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FTHM), Zavod Novi turizem, UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. i Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. Projekt je počeo u siječnju 2014., a planirano trajanje je do lipnja 2015. s ukupnim proračunom od 242.848,39 €.

Opći prekogranični ciljevi projekta HINT LAB su razvoj poduzetništva kroz zajedničku prekograničnu poslovnu suradnju i zajedničkog marketinga, poticanje rasta malih i srednjih poduzeća kako bi se povećao broj radnih mjesta te time spriječio odljev mozgova.

Projekt doprinosi razvoju prekogranične suradnje između malih i srednjih poduzeća, obrazovnih, istraživačkih i razvojnih organizacija te poboljšanju poslovne inovacije i tehnologije. Projekt će također uspostaviti nove poslove u ruralnim područjima, s naglaskom na ruralni i održiv turizam.

U sklopu projekta, provodi se izrada i dizajn edukativnih radionica za poduzetnike kako bi se podigla svijest, identificirale tržišne prilike, stekle nove vještine potrebne za razvoj poslovanja poduzetnika. U sklopu osmišljene su edukativne radionice za poduzetnike kako bi se podigla svijest identificirale tržišne prilikeda poduzetnici steknu nove vještine potrebne za razvoj poslovanja

Ciljne skupine projekta su potencijalni poduzetnici, postojeći poduzetnici (MSP), obiteljske tvrtke, turistički radnici i proizvođači tipičnih poljoprivrednih kultura, stanovnici koji žive na ovom području, lokalne i regionalne vlasti za brži gospodarski razvoj područja.

Za polaznike je edukacija besplatna te je poželjno da prijavljene osobe pohađaju sve seminare.

Raspored tema i datumi održavanja nalaze su u sljedećem rasporedu:

Edukacija za poduzetnike i potencijalne poduzetnike za turizam ruralnih područja